Kontrast
Wielkość czcionki

Rafał Wiśniewski

Rafał Wiśniewski – socjolog i menedżer, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, wykładowca, dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2011-2017. Organizator i dyrektor  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE. Prowadzi badania i jest autorem publikacji dotyczących socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej.

zdjęcie Rafała Wiśniewskiego