Kontrast
Wielkość czcionki

Renata Pater

Renata Pater – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Zainteresowania badawcze dotyczą kształcenia i wychowania ogólnego w kulturze i przez kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji, jaką jest muzeum. Projekty naukowe i praktyka edukacyjna oscylują wokół łączenia form edukacji formalnej i nieformalnej, animowania i wspierania środowisk lokalnych poprzez edukację kulturalną i kulturową. Autorka monografii „Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży” (2016) oraz wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych w obszarze wychowania przez sztukę, edukacji i partycypacji kulturowej. Współautorka Strategii Rozwoju Muzealnictwa w Polsce, juror konkursu „Sybilla” w latach 2010-2016. Aktywnie współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Forum Edukatorów Muzealnych oraz edukatorami i muzealnikami w kraju i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W latach 2011-2017 kierowała Krakowskiem Oddziałem PTP.

zdjęcie Renaty Pater