Kontrast
Wielkość czcionki

Robert Kostro

Robert Kostro ur. 1967 Historyk, publicysta. Współtwórca i dyrektor Muzeum Historii Polski. Był w latach 1997-2000 dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Później szefem gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza. Publikował m.in. w: „Kwartalnik Konserwatywny”, „Nowe Książki”, „Rzeczpospolita”, „Teologia Polityczna”, „Więź”. Współredaktor i współautor m.in.: „Pamięć i odpowiedzialność” (2004) Jest członkiem m.in. Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Rada Muzeum Narodowego w Krakowie, Rada Naukowa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Rada Ochrony Zabytków.

zdjęcie Roberta Kostro