Kontrast
Wielkość czcionki

Tomasz Jeleński

Dr arch. Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, urbanista, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast”. Członek Rady Fundacji Sendzimira i Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Naukowo zajmuje się w problematyką projektowania i zarządzania rozwojem w oparciu o dziedzictwo naturalne i kulturowe. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji wzorców tradycyjnej urbanistyki, klasycznej architektury oraz budownictwa wernakularnego jako prezes Stowarzyszenia INTBAU Polska i przewodniczący (Chairman) INTBAU College of Chapters. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

zdjęcie Tomasza Jeleńskiego