Kontrast
Wielkość czcionki

Tomasz Żukowski

Dr Tomasz Żukowski (1957) urodził się w Radzyniu Podlaskim.

Socjolog i politolog. Pracuje w Katedrze Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego główne zainteresowania badawcze to styk sfery pracy i polityki, wybory i scena polityczna, wartości i tożsamości Polaków, zachowania Polaków w sytuacjach nadzwyczajnych, polityka społeczna, historia III RP.

Od roku 1989 komentator wydarzeń politycznych i społecznych. Czterokrotny członek rady naukowej CBOS.

Ekspert w kampaniach wyborczych. Współpracował m.in. z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym i partiami politycznymi obozu solidarnościowego oraz z demokratycznymi partiami Ukrainy.

W latach 2008-10 doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Ostatnio opublikował (wraz z C. Żołędowskim): „Główne wyzwania i problemy społeczne współczesności”, w: (red.) J. Męcina, K. Szewior, „Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski”, WNPiSM UW, Warszawa 2021.