Kontrast
Wielkość czcionki

Urszula Jarecka

Urszula Jarecka, prof. dr hab., socjolog kultury w IFiS PAN (Warszawa), prowadzi badania w dziedzinie mediów, kultury popularnej, przekształceń technologicznych w kulturze współczesnej. Od 1998 roku związana z IFIS, prowadziła też wykłady, ćwiczenia i seminaria socjologii, socjologii kultury, socjologii rozwoju i in., na różnych uczelniach, np. UAM w Poznaniu, UW w Warszawie, UWB w Białymstoku i in. Kierowała polską częścią międzynarodowego projektu „E-Story. Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era” (2015-2018). Autorka wielu publikacji naukowych,  wśród nich książka „Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej” (2018).

zdjęcie Urszuli Jareckiej