Kontrast
Wielkość czcionki

Wojciech Kalwat 

Wojciech Kalwat  historyk, popularyzator historii pedagog, zastępca redaktora naczelnego Magazynu Historycznego „Mówią   wieki”, kierownik Działu Wydarzeń Kulturalnych w Muzeum Historii Polski, pełnomocnik Ministra MKiDN ds. organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.

Inicjator i realizator projektów o charakterze popularnonaukowym i społecznym. Autor i realizator wystaw i instalacji, filmów i projektów multimedialnych. Autor podręczników szkolnych,  książek, artykułów, dotyczących historii Polski oraz regionu świętokrzyskiego.

zdjęcie Wojciecha Kalwata