Kontrast
Wielkość czcionki

Komunikat o wynikach dodatkowego naboru wniosków w Schemacie 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa”

Rozstrzygnięto dodatkowy nabór wniosków dla instytucji kultury podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Schemacie 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Decyzja o naborze została podjęta w związku ze zgłoszeniem oszczędności przez dotychczasowych beneficjentów Schematu 1A. Pandemia Covid-19 wpłynęła na modyfikację zakresów rzeczowych i finansowych realizowanych projektów. Beneficjenci byli często zmuszeni do rezygnacji z wydarzeń gromadzących publiczność lub przeniesienia części działań projektowych do sfery wirtualnej, co z kolei wpływało na obniżenie kosztów.

Do Koordynatora Programu – Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN – terminowo wpłynęło 54 wnioski na łączną kwotę 7 117 502,24 zł. Nadzwyczajną decyzją Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Ministra Jarosława Sellina, dofinansowanie w wysokości 827 912 zł przyznano na realizację 9 projektów.

Na pozytywną decyzję Pełnomocnika wpłynęła przede wszystkim zgodność projektów z założeniami i celami Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest zobowiązanie do zakończenia działań projektowych do 31 grudnia 2020 r.

Wyniki dodatkowego naboru wniosków w Schemacie 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa”