Kontrast
Wielkość czcionki

Korekta wyników naboru w schemacie 1A na rok 2020

KOREKTA WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW W SCHEMACIE 1A PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NIEPODLEGŁA” NA LATA 2017-2022

Decyzją Pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Jarosława Sellina, do grona beneficjentów Schematu 1A PW Niepodległa na rok 2020 została zaliczona Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych z projektem „Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0”.

Z powodu błędu technicznego w elektronicznej skrzynce podawczej nie został zarejestrowany prawidłowo złożony wniosek Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Pełnomocnik Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Jarosław Sellin, podjął decyzję o skierowaniu wniosku do oceny ekspertów i umieszczeniu go na liście rankingowej.

Ostatecznie w naborze wniosków Schematu 1A na rok 2020 dofinansowanie w wysokości 2 797 620 PLN otrzymało 12 instytucji.

Korekta wyników naboru wniosków w Schemacie 1A PW „Niepodległa” na rok 2020.