Kontrast
Wielkość czcionki

Nabór na projekty własne wojewodów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” (Priorytet 2, Schemat 2C) – edycja 2022

Do 29 kwietnia 2022 wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Wieloletnim Programie Rządowym „Niepodległa” (Priorytet 2, Schemat 2C). Budżet programu wynosi 1 000 000 zł. Dofinansowanie można otrzymać na organizację wydarzeń kulturalnych, również on-line, nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego w międzywojennej Polsce.

W tegorocznej edycji programu wspierane będą zwłaszcza inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne;
  • upowszechnienia w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego;
  • budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury (prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Wykaz instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • upowszechnienia w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym wiedzy na temat obchodzonego w roku bieżącym jubileuszu stulecia służby cywilnej w Polsce.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru:

Kryteria naboru dla wnioskodawców:

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 000 zł;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2022 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12.2022 r.);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinansowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

Załączniki:

Regulamin programu projektów własnych wojewodów (Priorytet 2 Schemat 2C) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022

Kontakt dla wnioskodawców:

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584, 22 42 10 367