Kontrast
Wielkość czcionki

Schemat 1A – materiały do pobrania

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Poniżej znajdują się załączniki do wniosku do pobrania

ZAŁĄCZNIKI

  1. Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022;
  2. Formularz wniosku;
  3. Przykładowo wypełniony wniosek;
  4. Karta oceny eksperta;
  5. Tekst uchwały o ustanowieniu Programu Wieloletniego „Niepodległa”.