Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024

Biuro „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w programie dotacyjnym „Niepodległa” – edycja 2024.

Do programu złożonych zostało łącznie 951 wniosków, w tym samorządowe instytucje kultury złożyły 423 wnioski, a organizacje pozarządowe 528 wniosków.

Dofinansowanie otrzymało 125 wnioskodawców – 65 samorządowych instytucji kultury i 60 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 6 milionów złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 75 pkt. i więcej.

Projekty mogą być realizowane od 8 lutego 2024 r. do 20 listopada 2024 r.

Wyniki Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024