Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru do Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

Biuro „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w programie dotacyjnym „Symbole Narodowe RP”.

Do programu złożone zostały łącznie 382 wnioski, w tym samorządowe instytucje kultury 231 wniosków, a organizacje pozarządowe 151 wniosków.

Dofinansowanie otrzymało 128 wnioskodawców – 90 samorządowych instytucji kultury i 38 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 2 miliony złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 5 do 20 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 70 pkt. i więcej.

Projekty mogą być realizowane od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

Wyniki Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”