Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru do Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” na 2022 rok

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w ramach rządowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022.

W sumie złożono 332 wnioski o dofinansowanie projektów. Samorządowe instytucje kultury złożyły 216 wniosków, a organizacje pozarządowe 116.

Dofinansowanie otrzymało 40 wnioskodawców – 26 samorządowych instytucji kultury i 14 NGO. Łączna kwota dla wszystkich projektów wyniosła 1 milion złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 80 pkt. i więcej.

Projekty mogą być realizowane od 1 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

Wyniki:
Wyniki Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022