Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” na 2021 rok!

Pełna lista beneficjentów dostępna jest tu:
Wyniki naboru w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” 2021

W sumie złożono 1705 wniosków. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 787, a NGO – 918. Dofinansowanie otrzymało 111 wnioskodawców – 32 samorządowych i 79 NGO. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów, początkowo planowana na 3,5 mln zł, dzięki przyznaniu dodatkowych środków uległa zwiększeniu do 4,5 miliona złotych. Poszczególne projekty mogły wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych.

Projekty nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania będą wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Beneficjenci mogą realizować zadania od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.