Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864” – edycja 2024

Biuro „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Do programu złożone zostało łącznie 398 wniosków, w tym samorządowe instytucje kultury złożyły 212 wniosków, a organizacje pozarządowe 186 wniosków.

Dofinansowanie otrzymało 59 wnioskodawców – 40 samorządowych instytucji kultury i 19 organizacji pozarządowych.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 2,5 miliona złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 77 pkt. i więcej.

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 20 listopada 2024 r.

Wyniki Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” – edycja 2024