Kontrast
Wielkość czcionki

Zmiany w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” na 2020 rok

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie „Niepodległa” na 2020 rok zostały wprowadzone zmiany ułatwiające realizację projektów w trakcie obowiązywania stanu epidemii.

Ogólny opis zmian zasad realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu „Niepodległa” na 2020 rok:

  • Możliwość wprowadzenia przez beneficjentów zmian w zakresie realizowanych projektów zarówno merytorycznych jak i finansowych np. realizacja zadania całkowicie online czy też zmniejszenie lub całkowita rezygnacja z zadeklarowanego wkładu własnego;
  • Katalog kosztów kwalifikowanych został rozszerzony o pozycje umożliwiające realizację projektów online;
  • Termin realizacji projektów został wydłużony do 10 grudnia 2020 r.

Powyższe udogodnienia dotyczą realizacji projektów w roku 2020 a na ich wprowadzenie wymagana jest zgoda Dyrektora BPN. Powyższe zmiany nie dają możliwości przeniesienia realizacji zadania i wydatkowania przyznanych środków na rok 2021.

Więcej informacji w dokumencie:
OGŁOSZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie zmian w zakresie realizacji zadań finansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Biura Programu Niepodległa w sprawie naboru do programu dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2020, realizowanego w terminie do 9 grudnia 2019r.