Kontrast
Wielkość czcionki

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu 11 września 2017 roku uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, ministrowie kultury – prof. Piotr Gliński i Jarosław Sellin, a także przedstawiciele rządu, partii politycznych, związków wyznaniowych i środowisk twórczych.

fot. Tomasz Tołłoczko

fot. Tomasz Tołłoczko

Powołanie Komitetu zakłada ustawa o obchodach 100-lecia niepodległości Polski. Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-2021 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem, a także utrwaleniem polskiej niepodległości. Zespół będzie promował te cele w kraju i za granicą, inicjując współpracę między partiami politycznymi, związkami wyznaniowymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi, artystami, i organizacjami społecznymi. Będzie też uchwalał na każdy rok plan obchodów uroczystości państwowych.

W wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda podkreślał, że dla niego ogromnie ważne jest, aby istota obchodów 100-ecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą miała charakter lokalny –„Żeby w każdym najmniejszym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano o 100-leciu odzyskania niepodległości, żeby mówiono o Polsce ‒ nie tylko z punktu widzenia historii, nie tylko z punktu widzenia tych minionych stu czy więcej lat, gdy np. będziemy się zastanawiali, dlaczego doszło do utraty niepodległości i dlaczego nie mieliśmy jej przez 123 lata. Ale żeby mówiono o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, żebyśmy o tym rozmawiali ‒ żebyśmy patrzyli na Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem budować”

W trakcie spotkania Komitetu wiceminister Jaosław Sellin – Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa”, podzielonego na trzy komponenty, spośród których, za priorytety 2A i 2B odpowiada Biuro Programu „Niepodległa”, realizując programy dotacyjne – „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”.

Minister Sellin jest także sekretarzem Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a skontaktować się z nim można drogą mailową, pisząc na adres .

fot. Tomasz Tołłoczko

fot. Tomasz Tołłoczko

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu na mocy ustawy wchodzą:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

 • Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,
 • Bogusława Gorskiego – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
 • Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych:

 • ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
 • ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
 • Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

 • Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
 • Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
 • Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
 • Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
 • Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
 • Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
 • Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
 • Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
 • Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
 • Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
 • Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
 • Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
 • Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
 • Adama Pomorskiego – Polski PEN Club,
 • Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
 • Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
 • Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,
 • Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
 • Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Macieja Żylicza – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego:

 • Rafała Dutkiewicza – Unia Metropolii Polskich
 • Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
 • Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

5) przedstawicieli związków zawodowych:

 • Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
 • Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
 • Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

6) przedstawicieli organizacji kombatanckich:

 • Leszka Żukowskiego – wskazanego przez Radę do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdSKiOR;

7) przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:

 • Mariolę Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,
 • Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Krzysztofa Balona – Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych,
 • Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
 • Rafała Bartka – wskazanego przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
 • Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
 • Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
 • Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
 • ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
 • Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
 • Jana Józefa Kasprzyka – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 • Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
 • Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
 • ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
 • Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
 • Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
 • Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
 • Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
 • Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
 • Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
 • Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
 • Dariusza Supła  – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 • Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.
fot. Tomasz Tołłoczko

fot. Tomasz Tołłoczko