Kontrast
Wielkość czcionki

Wincenty Witos - filmowy portret ojca niepodległej

Wincenty Witos to jeden z ojców polskiej niepodległości. Ze zdjęć znany jest jako charakterystyczny polityk w butach z cholewami. Był jednocześnie rolnikiem i działaczem ruchu ludowego. Podczas decydujących starć wojny polsko-bolszewickiej był premierem, stał na czele Rządu Obrony Narodowej. Z okazji 101. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Biuro Programu „Niepodległa” oddaje w ręce widzów kolejny odcinek z cyklu portretów filmowych prezentujących bohaterów niepodległej Polski.

Wincenty Witos

Jeszcze nim Polska odzyskała niepodległość Wincenty Witos był aktywnym politykiem działającym na rzecz ruchu ludowego. Urodził się 21 stycznia 1874 w Wierzchosławicach i z tym miejscem był związany przez całe życie (obecnie w wybudowanym przez niego obejściu znajduje się Muzeum Wincentego Witosa). Jesienią 1918 roku stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, która przejmowała władzę w zachodniej części byłego zaboru austriackiego.

W 1919 roku wszedł w skład Sejmu Ustawodawczego. Gdy rok później, w wyniku pesymistycznej sytuacji na froncie wojny polsko-bolszewickiej, utworzono Rząd Obrony Narodowej, stanął na jego czele dbając zwłaszcza o morale żołnierzy i społeczeństwa w ciężkich chwilach i samemu kilkukrotnie wyjeżdżając na linię frontu. Właśnie o tym epizodzie, powołania go na urząd premiera, opowiada portret filmowy.

Tekst wypowiadany przez Witosa w filmie to jego własne słowa. Zapisał je na kartach pamiętnika „Moje wspomnienia z lat 1874-1935”. Sześć tomów jego myśli to do dziś doceniane przez historyków źródło do dziejów wsi galicyjskiej i codzienności chłopów, ruchu ludowego i historii politycznej ziem polskich przełomu XIX i XX wieku. Wincenty Witos miał wyjątkową perspektywę na ówczesny świat – znał dobrze sytuację i problemy chłopów, a jednocześnie w swoim życiu trzykrotnie obejmował urząd Premiera, przez co wiedział też jak trudne były przepychanki polityczne w II Rzeczpospolitej. Zmarł 31 października 1945 roku w Krakowie.

mężczyzna z pługiem i koniem w polu

Portret filmowy ojca niepodległości

W filmie wystąpili:

  • Wincenty Witos i lektor – Maciej Stępniak
  • Oficer – Jakub Kołaczkowski
  • Parobek – Krzysztofa Staszewskiego

Tekst pochodzi z książki „Moje wspomnienia z lat 1874-1935. T.4. Działalność polityczna w latach 1919-1926”.

Szczególne podziękowania skierowane są do Muzeum Wsi Lubelskiej i pana Szczepana Zakrzewskiego, pana Krzysztofa Staszewskiego oraz do pana Adriana Kiczyńskiego.

oficer na świeżo zaoranym polu salutuje przed chłopem podczas orki

Projekt zrealizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.