Kontrast
Wielkość czcionki

Wojciech Korfanty - filmowy portret ojca niepodległej

20 kwietnia 1873 roku przyszedł na świat Wojciech Korfanty, dyktator III powstania śląskiego. Z okazji jego urodzin Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do obejrzenia portretu filmowego Ojca Niepodległości. Pokazuje on mniej znane oblicze Wojciecha Korfantego, młodego człowieka pełnego ideałów. Zaciekawieni? Zapraszamy do oglądania!

Młody Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty to jeden z Ojców Niepodległości Polski. Dyktator III powstania śląskiego, pracował na rzecz powstania II Rzeczpospolitej jako redaktor prasy i polityk zasiadający w niemieckim parlamencie. Od czego się to wszystko zaczęło? Co dało Korfantemu siłę do działań na rzecz Polski? Podobno przyczynili się do tego… nauczyciele.

chłopak na parapecie okna czyta Pana Tadeusza trzymanego w rękach

Wojciech Korfanty wychowywał się w Cesarstwie Niemieckim. Jego edukacja odbywała się w języku niemieckim, a katowiccy profesorowie starali się zniechęcić go do polskiego, który wyniósł z domu. To polskie książki młody Wojciech czytał w tajnych kółkach w gimnazjum. Lektura wielkich dzieł literackich nie zawsze jest prosta, często wymaga przypisów lub wyjaśnienia kontekstu – koledzy Korfantego nierzadko musieli dodatkowo korzystać ze słownika polsko-niemieckiego, by zrozumieć treść. Mimo to potrafili pokochać polską kulturę i później o nią walczyć, narażając się na przykre konsekwencje.

Śląsku, ojczyzno moja!

Dzięki trzem Powstaniom Śląskim w granicach II Rzeczpospolitej znalazły się cenne złoża i instalacje przemysłowe. W czasie powstania Ślązakom kibicowała cała Polska. W oddziałach powstańczych meldowali się ochotnicy z całego kraju, w tym zasłużeni już wcześniej powstańcy wielkopolscy czy uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. W kraju trwały społeczne zbiórki pieniędzy na wsparcie powstańców. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie – ostatnie, najdłużej trwające i najkrwawsze ze śląskich zrywów. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty. Ukochany krajobraz młodego Korfantego – osiedla robotnicze, kopalnie i zakłady przemysłowe – połączył się z ukochaną Polską. Portret filmowy pozwala przenieść się w czasie i spojrzeć na ten wyjątkowy region z perspektywy młodej osoby, która zostanie zapamiętana jako Ojciec Niepodległości.

postać chłopaka która idzie w kierunku jakiegoć budynku i szybu

W postać Wojciecha Korfantego wcielił się Jakub Lewczuk. Za pomoc w realizacji dziękujemy ZBM – TBS ZABRZE – osiedle Zandka i Stowarzyszeniu Kopalnia Sztuki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

#ŚląskWspólnaSprawa

Portretem filmowym Korfantego, który został udostępniony w rocznicę jego urodzin, rozpoczynamy obchody setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. #ŚląskWspólnaSprawa

banner wydarzenia