Kontrast
Wielkość czcionki

„1920. Malarstwo. Fotografia” w Muzeum Mazowieckim w Płocku

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku Muzeum Mazowieckie w Płocku pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowało wernisaż wystawy „1920. Malarstwo, fotografia” oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Wystawa „1920. Malarstwo. Fotografia”

Wystawa „1920. Malarstwo. Fotografia”, zorganizowana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, powstała z kilku powodów. Pierwszym, i chyba najbardziej oczywistym, są huczne obchody 100-lecia odparcia sowieckiego ataku. Po drugie istotna jest również rola, jaką w wydarzeniach z 1920 roku odegrał Płock. Oprócz tego na jednej ze stałych wystaw muzealnych dostępne są historyczne pamiątki, które dotyczą również pamiętnych wydarzeń wokół Bitwy Warszawskiej.

Na wystawie „1920. Malarstwo. Fotografia” podziwiać można wiele obrazów, również tych wypożyczonych m. in. z Muzeum Narodowego w Warszawie czy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wśród nich są m.in. „Cud nad Wisłą” Jerzego Kossaka, wielkoformatowa „Szarża pod Wołodarką” Mikołaja Wisznickiego, portret Józefa Piłsudskiego Wojciecha Kossaka, futurystyczna „Szarżę” Jerzego Hulewicza oraz zwracającego uwagę śmiałymi barwami praca Ludomira Sleńdzińskiego „Piłsudski pod Wilnem”. Wystawa to, oprócz obrazów, kolekcja 150 fotografii pochodzących ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w  Warszawie.

Inne wydarzenia wokół wystawy „1920. Malarstwo. Fotografia”

Wernisaż połączony będzie z okolicznościowym wystąpieniem prof. Janusza Szczepańskiego. Na zakończenie wystawy, tj. 27 września  odbędzie się promocja wydanego przez muzeum pamiętnika Marceliny Rościszewskiej. Promocji towarzyszyć będzie przemówienie Michała Sokolnickiego „Płocczanki dla Niepodległej”, podkreślające wyjątkową rolę kobiet w wojennej rzeczywistości. Katarzyna Sierakowska zabierze głos w sprawie udziału kobiet w życiu odradzającej się Polski. Zwiedzający otrzymają pamiątkową „Jednodniówkę” z informacjami o ekspozycji, kalendarium wojny polsko- bolszewickiej oraz gry i zabawy dla najmłodszych.

Udział we wszystkich opisanych wydarzeniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.