Kontrast
Wielkość czcionki

Archiwum Państwowe w Częstochowie na 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

Archiwum Państwowe w Częstochowie włączyło się w huczne obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, przygotowując internetową wystawę „Wojna polsko – bolszewicka 1919-1921 i Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Częstochowie”. Ekspozycja przybliża trud narodu polskiego, który poskutkował pokonaniem wojsk sowieckich.

Internetowa wystawa „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Częstochowie”

Wystawa internetowa „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Częstochowie” prezentuje materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie. Są to zwłaszcza afisze, wpisy z kroniki szkolnej Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, protokół nadzwyczajnego posiedzenia Straży Ogniowej w Częstochowie, akty zgonów żołnierzy oraz różnego rodzaju korespondencja dotycząca poruszanych wydarzeń.

Zdjęcie przedstawia materiał z wystawy - afisz nawołujący do wspierania mężów i synów w walce, pochodzący z zespołu archiwalnego nr 8/1 Akta miasta Częstochowy z lat 1748 –1959
Afisz nawołujący do wspierania mężów i synów w walce, pochodzący z zespołu archiwalnego nr 8/1 Akta miasta Częstochowy z lat 1748 –1959

Wystawę można oglądać od 15 sierpnia na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz na profilu facebook. Sukces z 1920 roku był możliwy jedynie dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich Polaków. Zapraszamy do zapoznania się z trudem jaki włożyli mieszkańcy Częstochowy w ogólnopolskie zwycięstwo.