Kontrast
Wielkość czcionki

Archiwum Państwowe w Siedlcach o roku 1920 w regionie i bitwie pod Skrzeszewem

Archiwum Państwowe w Siedlcach, z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, przygotowało fantastyczne materiały dotyczące wkładu regionu w ogólnopolskie zwycięstwo. Z tej okazji przygotowane zostały dwie wirtualne wystawy: „Rok 1920 w regionie siedleckim” oraz „Bitwa pod Skrzeszewem 19 sierpnia 1920”.

Siedlce w czasie wojny polsko-bolszewickiej

Zdjęcie prezentuje materiał z wystawy - zaproszenie na imprezę charytatywną na rzecz żołnierzy. Wielkanoc 1920. Ze zbiorów AP w Siedlcach
Zaproszenie na imprezę charytatywną na rzecz żołnierzy. Wielkanoc 1920. Ze zbiorów AP w Siedlcach

Na wystawie „Rok 1920 w regionie siedleckim” zaprezentowano liczne archiwalia z zasobu siedleckiego Archiwum.  Pierwsza część wystawy składa się z dokumentów, które dotyczą m. in. przegrupowań wojsk, odezw partii politycznych i organizacji społecznych, pism administracji terenowej. Nie pominięto również działań drugiej strony konfliktu i zaprezentowano „Manifest Tymczasowy Komitetu Rewolucyjnego Polski do polskiego ludu robotniczego miast i wsi” rozlepiany w Siedlcach 14 sierpnia 1920 r. W drugiej części ekspozycji zgromadzono dokumentację powstałą w związku z krótką okupacją Siedlec przez Bolszewików.

Cała wystawa ma na celu zaprezentowanie mobilizacji polskiego narodu, jego współdziałania z wojskiem i policją w działaniach mających na celu usuwanie skutków obecności wroga w regionie. Ekspozycję można oglądać od 14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Bitwa pod Skrzeszewem

Zdjęcie przedstawia materiał z wystawy - Oficerowie Grupy Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego. Fot. ze zbiorów prywatnych
Oficerowie Grupy Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego. Fot. ze zbiorów prywatnych

Dokładnie w setną rocznice Bitwy pod Skrzeszewem, 19 sierpnia, na stronie internetowej siedleckiego Archiwum Państwowego pojawi się wystawa „Bitwa pod Skrzeszewem 19 sierpnia 1920”. Polskie oddziały pod Skrzeszewem i Frankopolem odcięły drogę odwrotu pokonanej pod Warszawą Armii Czerwonej. Na wystawie zaprezentowane zostaną dokumenty i fotografie, które dotyczą tego wydarzenia. Są to m.in. fotografie oficerów i ułanów biorących udział w walkach, miejsca wydarzeń, pomnik postawiony pamięci ułanów w 1935 roku, spisy poległych oraz akty ekshumacji.

Zapraszamy do odkrywania siedleckiej historii!