Kontrast
Wielkość czcionki

Archiwum Państwowe w Szczecinie o Bitwie Warszawskiej 1920 w niemieckiej prasie

W związku z obchodzoną w całej Polsce 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej Archiwum Państwowe w Szczecinie wraz z lokalnymi instytucjami kultury aktywnie włącza się w świętowanie tych pamiętnych wydarzeń! Dla mieszkańców przygotowano wykłady i prelekcje online, a dla najmłodszych konkurs wiedzy historycznej.

O wojnie polsko-bolszewickiej w niemieckiej prasie

W 1920 roku Pomorze Zachodnie znajdowało się w Republice Weimarskiej. Polsko-bolszewicki zatarg budził ogromne zainteresowanie w mediach krajów sąsiadujących z Polską, zwłaszcza Niemiec. Na kanale Youtube Archiwum Państwowego w Szczecinie opublikowano wykład dr hab. Macieja Szukały „Obraz wojny polsko-bolszewickiej w prasie niemieckiej na przykładzie artykułów w liberalnej gazecie „Vossische Zeitung””.

profesor przy rzutniku, na pierwsym planie widownia
wykład dr hab. Macieja Szukały „Obraz wojny polsko-bolszewickiej w prasie niemieckiej na przykładzie artykułów w liberalnej gazecie „Vossische Zeitung””. Ze strony www.szczecin.ap.gov.pl.

W wykładzie został poruszony problem komentowanej szeroko we wszystkich krajach świata wojny 1920. Dr hab. Macieja Szukała na przykładzie opiniotwórczego dziennika „Vossische Zeitung” przedstawił stanowisko liberalnej niemieckiej prasy, opierając się zwłaszcza na korespondencji dziennikarza Maxa Theodora Behrmann, który śledził wydarzenia wojenne bezpośrednio w stolicy Polski.

Naukowiec przygotował także krótką prelekcję „Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku”. Przedstawione w niej zostały najważniejsze wydarzenia wojny z 1920 roku oraz opinie o znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla późniejszych dziejów Polski i Europy.

pierwsza strona
Strona tytułowa jednego z wydań „Vossische Zeitung” Ze strony www.szczecin.ap.gov.pl.

Konkurs wiedzy historycznej dla młodzieży

We wrześniu w szkołach ponadpodstawowych Pomorza Zachodniego odbędzie się konkurs wiedzy historycznej „Wojna polsko-bolszewicka 1919/1921”, zaś etap wojewódzki konkursu zostanie rozstrzygnięty 15 lutego 2021 w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Przedsięwzięcie ma na celu pogłębienie i popularyzację wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej wśród młodzieży. Tematyka konkursu dotyczyć będzie utworzenia Rosji Sowieckiej, odrodzenia państwa polskiego, koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, sytuacji geopolitycznej w Europie w 1919 r. pierwszych starć polsko-bolszewickich w 1919 r., zajęcia Wilna, rozmów polsko-bolszewickich  w 1919 r., wyprawy kijowskiej w 1920 r., ofensywy Armii Czerwonej, Bitwy Warszawskiej i bitwy nad Niemnem, zawieszenia broni i podpisania traktatu ryskiego w 1921 r.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty.