Kontrast
Wielkość czcionki

Bitwa Warszawska 1920 – banknot kolekcjonerski NBP

100 lat po tym jak Bitwa Warszawska rozegrała się na przedpolach Warszawy Narodowy Bank Polski przygotował specjalne upamiętnienie. Tak powstał rocznicowy banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł, który wyróżnia to że ma pionowy format.

20 zł – awers i rewers

Na awersie banknotu przedstawiono postać Józefa Piłsud­skiego. Wizerunek został zaczerpnięty z obrazu Kazimierza Mańkow­skiego pt. „Rok 1920” namalowanego w 10. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Naczelnik został ukazany jako obrońca Warszawy – dlatego na dalszym planie widnieją charakterystyczne zarysy warszawskich budowli jak np. Kolumna Zygmunta. Tę stronę banknotu zdobi również Krzyż Walecznych z polskim orłem, napisem „Na polu chwały” i datą 1920 (rokiem, w którym ustanowiono odznaczenie), który jest odwołaniem do zbiorowego wysiłku polskich żołnierzy w kluczowym momencie zmagań pod Warszawą. W wieniec z liści dębu w prawym górnym rogu wpisano napis NIEPODLEGŁOŚĆ. Całość dopełniają elementy graficzne i motywy roślinne znajdujące się na banknotach marek polskich, w tym wizerunek orła i monogram RP z banknotu o nominale 100 marek polskich z 1919 r.

baner z awersem i rewersem banknotu, logo NBP i napisem Bitwa Warszawska 1920

Na rewersie banknotu, pod barwami narodowymi, przedsta­wiono środkowy fragment obrazu Jerzego Kossaka pt. „Cud nad Wi­słą” z symboliczną sceną, gdy ksiądz Ignacy Skorupka wie­dzie do ataku żołnierzy formacji ochotniczych. Graficznie całość uzupełniają wieniec z liści wawrzynu i medal pamiątkowy za wojnę 1918–1921 oraz fragment odezwy Rządu Obrony Narodowej „Ojczyzna w niebezpieczeństwie” z 5 sierpnia 1920 r., a także logo „Niepodległa”.

Bitwa Warszawska na banknocie

Na okolicznościowych banknotach i monetach NBP regularnie przypomina o najważniejszych rocznicach z historii Polski. Niewątpliwie takim momentem była Bitwa Warszawska. Zasłu­gi za zwycięstwo należy przypisać zarówno naczelnemu wodzowi Józefowi Piłsudskiemu, jak i szefowi sztabu generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu oraz generałom Władysławowi Si­korskiemu – dowódcy 5 armii, Józefowi Hallerowi – dowódcy Armii Ochotniczej walczącej na przedpolach Warszawy i Maxime’owi Wey­gandowi. Szczególną postacią był skromny ksiądz Ignacy Skorupka, który stał się symbolem, wokół którgo zbudowano legendę. Banknot o nominale 20 zł w skrócie opowiada tę wielką historię i jednocześnie odwołaniami do znanych symboli zachęca do dalszych poszukiwań.

baner z awersem i rewersem banknotu, logo NBP i napisem Bitwa Warszawska 1920
  • Nominał: 20 ZŁ
  • Wymiary: 77 mm × 150 mm
  • Nakład: do 60 000 szt.
  • Projektant: Justyna Kopecka
  • Data emisji: 11 sierpnia 2020 r.
  • Emitent: NBP
  • Producent: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. na zlecenie NBP