Kontrast
Wielkość czcionki

Bitwa Warszawska na łamach czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, podobnie jak wiele instytucji państwowych, postanowiło włączyć się w obchody 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Na tę okazję przygotowano wirtualną wystawę tematyczną, która jest dostępna od 15 sierpnia.

Wystawa „Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach Grünberger Tageblatt”

Ekspozycja „Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach Grünberger Tageblatt” ma na celu zaprezentowanie wydarzeń wokół wojny polsko-bolszewickiej z punktu widzenia lokalnej niemieckiej prasy.

Zdjęcie przedstawia materiał z wystawy - Pierwszą stronę „Grünberger Tageblatt” z 1 maja 1920 r. temat numeru –„Polen auf dem Vormarsch”
Pierwsza strona „Grünberger Tageblatt” z 1 maja 1920 r. temat numeru –„Polen auf dem Vormarsch”

Gazeta, na której oparli się autorzy wystawy, to „Grünberger Tageblatt” („Dziennik Zielonogórski”), w której wiele miejsca poświęcano wojnie 1920 roku. Informacje na ten temat ukazywały się w gazecie często, natomiast w sierpniu komunikaty dotyczące sytuacji na froncie pojawiały się każdego dnia. Publikacja „Grünberger Tageblatt” w początkowej fazie konfliktu próbowała zachować dystans, jednak od początku widoczne było emocjonalne podejście, zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnego przeniesienia walk na grunt niemiecki.

Przeanalizowanie archiwaliów z wystawy „Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach Grünberger Tageblatt” pozwala na odtworzenie atmosfery okresu wojny polsko-bolszewickiej. Uzupełnieniem dokumentów są fotografie i mapy ze zbiorów archiwalnych zielonogórskiego Archiwum. Wystawę obejrzeć można od 15 sierpnia na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zapraszamy do lektury!