Kontrast
Wielkość czcionki

Bitwa Warszawska w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku

W związku ze świętowaniem w całej Polsce 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Archiwum Państwowe w Białymstoku przygotowało dwie wyjątkowe wystawy internetowe oraz specjalny album.

Oni polegli za Ojczyznę

Stworzona przez Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży ekspozycja „Oni polegli za Ojczyznę” ma na celu przybliżenie ogromnego zaangażowania ludności lokalnej w zmagania zbrojne lat 1919-1920. Jej tematyka poświęcona jest żołnierzom, którzy polegli w wojnie polsko – bolszewickiej, związanym bezpośrednio lub pośrednio z Ziemią Łomżyńską.

Zdjęcie przedstawia materiał z wystawy „Oni polegli za Ojczyznę”
materiał z wystawy „Oni polegli za Ojczyznę”

Wydarzenia 1920 roku pozostawiły odzwierciedlenie w aktach przechowywanych przez Archiwum Państwowe. Dzięki temu możliwe jest poznawanie aktów zgonów, nekrologów, czy fotografii miejsc pamięci poległych żołnierzy. Wystawa dostępna na stronie internetowej Archiwum.

Wojna polsko-bolszewicka oczami „czerwonej propagandy”

Archiwum Państwowe w Białymstoku przygotowało także wystawę „Wojna polsko-bolszewicka oczami „czerwonej propagandy”. Jej publikacja będzie miała miejsce 22 sierpnia – dokładnie 100 lat po dniu, w którym na ulicach Białegostoku rozegrała się bitwa 1 Pułku Piechoty Legionów z wycofującymi się oddziałami armii bolszewickiej. Ekspozycja dotyczy przede wszystkim tematu tzw. „czerwonej propagandy”. Na widzów czekają oryginalne odezwy i ulotki oraz unikatowe zdjęcia.

zdjęcie przedstawia materiał z wystawy Wojna polsko-bolszewicka oczami „czerwonej propagandy” - Feliksem Dzierżyńskim, przemawiającym z balkonu Pałacu Branickich
Feliks Dzierżyński przemawiający z balkonu Pałacu Branickich

Wojna 1920 roku na Białostocczyźnie

Wrześniowa publikacja „Wojna 1920 roku na Białostocczyźnie”, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Białymstoku i Suwałkach oraz lokalnych historyków, opowie o zmaganiach zbrojnych, prowadzonych w 1920 roku. Przedstawi wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej z lokalnej perspektywy, działania zbrojne, które były prowadzone na terenie Polski północno-wschodniej i szczegóły bitwy białostockiej czy operacji niemeńskiej.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!