Kontrast
Wielkość czcionki

Echa wydarzeń z frontu 1920 na wystawach Archiwum Państwowego w Katowicach

W związku ze świętowaniem w całej Polsce 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Archiwum Państwowe w Katowicach również włączyło się w obchody tych pamiętnych wydarzeń. Dla uczczenia rocznicy instytucja przygotowała dwie wystawy dostępne na swojej stronie internetowej.

Wystawa „Echa wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach”

zdjęcie przedstawia Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 20 sierpnia 1920 r. wzywające mieszkańców posiadających konie do dostarczenia ich na punkt zborny w Będzinie, Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn.12/776/2508/139.
Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 20 sierpnia 1920 r. wzywające mieszkańców posiadających konie do dostarczenia ich na punkt zborny w Będzinie, Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn.12/776/2508/139.

Archiwa Państwowe w Katowicach przechowują w swych zasobach wiele ciekawych materiałów dotyczących wojny 1920 roku. Są to różnego rodzaju odezwy i obwieszczenia, m.in. mobilizacyjne oraz o wprowadzeniu na terenie naszego kraju sądów doraźnych względem osób podlegających sądownictwu wojskowemu. Oprócz nich na ekspozycji można zapoznać się z szeregiem dokumentów, które dotyczą obchodów rocznic wydarzeń 1920 r. Dostępna od końca lipca wystawa przybliża sytuację w kraju podczas pamiętnych wydarzeń czasu Bitwy Warszawskiej.

Wystawa dostępna jest online, na stronie Archiwów Państwowych w Katowicach.

Wystawa „Wojna polsko-bolszewicka w aktach sądowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej”

Zdjęcie przedstawia zaświadczenie o śmierci Teofila Jarnota z Brzeszcz, wystawione przez Szwadron Zapasowy 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego, ABP, SGO, sygn. 250
Zaświadczenie o śmierci Teofila Jarnota z Brzeszcz, wystawione przez Szwadron Zapasowy 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego, ABP, SGO, sygn. 250

Oddział katowickiego Archiwum w Bielsku-Białej posiada w swoich zasobach niezwykle ciekawe akta stworzone przez sądy z XIX i XX w. Dokumenty wyróżniają się unikatowym spojrzeniem na opisywane wydarzenia i stanowią interesującą bazę źródeł dla badaczy i historyków. Akty ujęte w ekspozycji pokazuje smutną stronę wkładu żołnierzy z regionu w wojnę polsko-bolszewicką. Ich tematyka dotyczy m.in. żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce i zmarłych w szpitalach w czasie wojny polsko- bolszewickiej. Są to akta spadkowe, metryki zgonów i wykazy rzeczy pozostałych po poległych i zmarłych żołnierzach, które były potrzebne ich bliskim. Wystawa jest dostępna od drugiej połowy czerwca na stronie internetowej Archiwum.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi unikatowymi ekspozycjami.