Kontrast
Wielkość czcionki

Obrona Płocka 1920 w zbiorach Archiwum Państwowego w Płocku

Płockie Archiwum Państwowe postanowiło włączyć się w obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Na tę okazję przygotowano dwie wystawy internetowe, które można oglądać od połowy sierpnia na stronie internetowej archiwum.

„Nie może zabraknąć nikogo!”

Wystawa wirtualna plakatów „Nie może zabraknąć nikogo!” powstała na bazie zasobów Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie. Na wystawie zaprezentowane są obwieszczenia i plakaty, dzięki którym w latach 1920-1922 społeczności kutnowskiej przekazywane były bieżące informacje. Miały one również podnosić na duchu i pokrzepiać naród w wyjątkowo trudnym momencie.

Ilustracja przedstawia plakat z wystawy - wzywający do wsparcia Pożyczki Odbudowy Polski

W odezwach, które ukazywały się w czasie wojny polsko–bolszewickiej, zwracano się do mieszkańców poprzez odniesienia do religijnych i patriotycznych wartości. Na ekspozycji materiały ściśle dotyczące regionu kutnowskiego łączą się z plakatami ogólnopolskimi, które docierały do mieszkańców całego kraju. Do wszystkich może dotrzeć wystawa, dzięki opublikowaniu jej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Płocku 14 sierpnia 2020.

Obrona Płocka 1920

Płock jest jednym z dwóch miast, które zostały wyróżnione odznaczeniem po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Józef Piłsudski nadał mu Krzyż Walecznych i tytuł „miasta bohatera”. Obrona Płocka miała miejsce w dniach 18-19 sierpnia 1920 roku. Przygotowana ekspozycja ma na celu podkreślenie bohaterstwa mieszkańców Płocka podczas walk z wojskami bolszewickimi.

zdjęcie prezentuje materiał z wystawy - Protokół LVI posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w sprawie m.in. udekorowania miasta odznaką pamiątkową Obrony Płocka pod nazwą „Krzyż za męstwo i odwagę” w dowodzie uznania bohaterstwa jego mieszkańców podczas walk z bolszewikami, 20 marca 1921 r.
Protokół LVI posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w sprawie m.in. udekorowania miasta odznaką pamiątkową Obrony Płocka pod nazwą „Krzyż za męstwo i odwagę” w dowodzie uznania bohaterstwa jego mieszkańców podczas walk z bolszewikami, 20 marca 1921 r.

Dokładnie w setną rocznicę tego wydarzenia, od 18 sierpnia na stronie internetowej płockiego Archiwum Państwowego dostępna będzie prezentacja „Obrona Płocka 1920 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku”. Archiwalia ujęte na wystawie odniosą się do stanu przed i po obronie Płocka, czyli poborów wojskowych i działań Rady Miejskiej i Magistratu. Nie zabraknie relacji, które komentowały panującą w Płocku atmosferę w czasie walk, opisów strat moralnych, protokołów z szacowania szkód materialnych poniesionych przez mieszkańców oraz wykazów i ekspertyz zniszczeń wojennych w budowlach i nieruchomościach miejskich.

Polacy odnieśli sukces w Bitwie Warszawskiej dzięki wysiłkowi całej II RP. Zapraszamy do poznawania wkładu różnych regionów w ogólnopolski sukces, w tym mieszkańców Płocka i Kutna.