Kontrast
Wielkość czcionki

„Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” – nowa kampania

„Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” – tak zatytułowano nową kampanię Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego! Program jest niezwykle bogaty, zaplanowano premiery filmów, konkursy, wystawy i spotkania online. Wydarzenia można śledzić na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bitwa Warszawska w filmie

Bitwa Warszawska stoczona w sierpniu 1920 roku była największą bitwą wojny Polski z bolszewicką Rosją, a zwycięstwo Polski uchroniło inne kraje od rozprzestrzeniania się doktryny bolszewickiej i rewolucji radzieckiej. Naczelne Dowództwo po stronie polskiej sprawował pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, który dowodził armiami Frontów Północnego i Środkowego. Wojskami rosyjskiego frontu zachodniego złożonego z czterech armii dowodził Michaił Tuchaczewski.

Celem kampanii jest przypomnienie, że Bitwa Warszawska jedna z najbardziej decydujących bitew w dziejach świata, rozszerzanie wiedzy o bohaterach walczących o wolną Polskę i wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej, czy kształtowanie postaw patriotycznych.

Program na 100 lat

Podczas konferencji został zaprezentowano pierwszy z trzech filmów z cyklu „Wolność jest w nas, czyli Zwycięstwo 1920 roku”.

Podczas spotkania 2 października ogłoszono konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepszy komiks o tematyce Bitwy Warszawskiej i otwarto dwie wystawy „Wojna polsko–bolszewicka na plakatach” i „Rok 1920 w dokumencie” . W ramach kampanii przygotowywany jest także cykl wykładów dotyczących Bitwy Warszawskiej i interaktywne lekcje on-line dla młodzieży „Radiowywiad” oraz „Żołnierze – ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej”.

W listopadzie uczniowie m.in. zwiedzą cmentarze, groby wojenne oraz poznają lokalną historię w ramach akcji „Pamiętamy…dbamy…” .

Partnerami kampanii są: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Projekt „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.