Kontrast
Wielkość czcionki

„Radomskie echa wojny polsko-bolszewickiej” – wystawa online

Archiwum Państwowe w Radomiu włącza się w huczne obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, przygotowując internetową wystawę „Radomskie echa wojny polsko-bolszewickiej”. Ekspozycja przybliża trud narodu polskiego, w tym mieszkańców okolic Radomia, który poskutkował pokonaniem sił sowieckich.

Wystawa internetowa „Radomskie echa wojny polsko-bolszewickiej”

Dla uczczenia setnej rocznicy triumfu Archiwum Państwowe w Radomiu przygotowało wirtualną wystawę, która jest poświęcona radomskim echom wojny polsko-bolszewickiej. Zestawienie archiwaliów i materiałów  bibliotecznych z konfliktu zbrojnego pokazuje jak wielki wysiłek włożyli Polacy, aby pokonać wrogie siły.

Wystawa odwołuje się do idei lokalnego patriotyzmu. Prezentuje działania władz i mieszkańców Radomia i okolic w czasie wydarzeń Bitwy Warszawskiej. Ekspozycję obejrzeć można na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Radomiu.

ilustracja przedstawia treść Apelu Komisji Organizacyjnej Kompanii Kolejowych Ochotniczych Dyrekcji Radomskiej, skierowanego do wszystkich kolejarzy, o wstępowanie do Armii Ochotniczej, 1920r.
Apel Komisji Organizacyjnej Kompanii Kolejowych Ochotniczych Dyrekcji Radomskiej, skierowany do wszystkich kolejarzy, o wstępowanie do Armii Ochotniczej, 1920r. Ze zbiorów AP w Radomiu

Co zobaczyć można na wystawie „Radomskie echa wojny polsko-bolszewickiej”?

Wystawa rozpoczyna się materiałami dotyczącymi mobilizowania armii – obejrzeć można różnego rodzaju druki, które zachęcały do wstąpienia w szeregi Armii Ochotniczej. Następnie prezentowane są archiwalia pokazujące wojnę 1920 roku. Jej różne oblicza można poznawać dzięki wspomnieniom uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Koedukacyjnego w Radomiuze służby w wojsku oraz zajmującym fragmentom lokalnej prasy. Ekspozycję zamykają probolszewickie plakaty i afisze propagandowe z opisywanego okresu.

Całość została zamknięta w formie 18-minutowego filmu. Zapraszamy do oglądania!