Kontrast
Wielkość czcionki

Wojna polsko-bolszewicka na Suwalszczyźnie w kalendarium online

Archiwum Państwowe w Suwałkach włączyło się w świętowanie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Kolejne odcinki „Mini-kalendarium wydarzeń na Suwalszczyźnie w czasie wojny 1920 r.” są publikowane na portalu społecznościowym facebook Państwowego Archiwum w Suwałkach. Informacje ilustrują dokumenty z zasobów Archiwum.

Wojna polsko- bolszewicka na Suwalszczyźnie

W 1920 roku znacząca część Suwalszczyzny znalazła się pod czasową okupacją wojsk litewskich. Przyczyną tego była postępująca inwazja wojsk bolszewickich w głąb odrodzonej Polski. Okupacja trwała jedynie miesiąc, jednak postawiła pod znakiem zapytania późniejszą przynależność regionu do Polski. Lokalne władze oraz mieszkańcy mocno sprzeciwiali się działaniom władz okupacyjnych. Te spory widoczne są w bogatej dokumentacji archiwalnej, którą w swoich zasobach posiada Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Kalendarium wydarzeń z 1920 roku

Od 28 lipca do 30 sierpnia 2020 r. na portalu społecznościowym facebook Państwowego Archiwum w Suwałkach publikowane są kolejne odcinki z mini-kalendarium wydarzeń na Suwalszczyźnie w czasie wojny 1920 r. Prezentowane są wydarzenia na Suwalszczyźnie od 28 lipca do 30 sierpnia 1920 roku.

zdjęcie przedstawia baner informujący o  Mini-kalendarium wydarzeń na Suwalszczyźnie w czasie wojny 1920 na facebook’u organizowanym przez Archiwum Państwowe w Suwałkach

Wydarzenia historyczne prezentowane są dzień po dniu, a każdą informację ilustrują archiwalne dokumenty. Dodatkowo ukazują one szereg problemów, z którymi musieli mierzyć się mieszkańcy Suwalszczyzny.

Zachęcamy do skorzystania z okazji i pogłębienia wiedzy na temat historii Polski i jak poszczególne regiony włączały się w walkę dla dobra narodu.