Kontrast
Wielkość czcionki

„Jaka konstytucja dla Rzeczypospolitej?” – debata profesorska

2021.03.17
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • ogólnopolskie
Organizator: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Biuro Programu „Niepodległa”
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 18:00

W stulecie uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej niepodległej Rzeczypospolitej, Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zapraszają na transmisję internetową ze spotkania „Jaka konstytucja dla Rzeczypospolitej? – debata profesorska w 100. rocznicę uchwalenia konstytucji marcowej”. Spotkanie online zaplanowano 17 marca 2021 o godz. 18:00 na profilu YouTube Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

W muzealnym Saloniku grono wybitnych historyków i gość specjalny, prawnik-konstytucjonalista, profesor Lech Garlicki, analizować będą proces kształtowania fundamentów ustrojowych w odrodzonym państwie polskim. Specjaliści przypomną argumenty i dynamikę ówczesnych sporów o kształt porządku prawnego w Rzeczpospolitej. W debacie nie zabraknie odniesień do tradycji polskich ustaw zasadniczych na tle europejskich doświadczeń w tym zakresie: konstytucji 3 Maja, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Przypomniany zostanie proces tworzenia założeń polskich rozwiązań konstytucyjnych w latach I wojny światowej, prace studyjne agend Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej.

baner wydarzenia

Aby ukazać kontekst kształtowania fundamentów ustrojowych niepodległej Rzeczpospolitej, grono profesorskie zastanowi się jaka była struktura społeczna i narodowościowa państwa, jak kształtował się system partyjny i jakie miał odzwierciedlenie w parlamencie. Przeanalizowane zostaną: układ sił partyjnych w Sejmie Ustawodawczym, kulisy prac legislacyjnych i kwestie sporne. Uczestnicy debaty omówią sytuację międzynarodową Rzeczpospolitej podczas sejmowych prac nad konstytucją. Przypomniani zostaną ludzie zaangażowani w budowanie konstytucyjnego ładu oraz zmiany dla rządzących i społeczeństwa, jakie niosła ustawa zasadnicza z 17 marca 1921 roku, także na tle praktyki innych krajów Europy.

Uchwalenie konstytucji marcowej uporządkowało fundamentalne kwestie istotne dla funkcjonowania państwa, jednak czy faktycznie przestrzegano zapisów tak starannie opracowanej ustawy zasadniczej? Jeśli nie, to dlaczego je łamano i jak unikano odpowiedzialności? Jak ocenić z perspektywy czasu: czy była to nieudana konstytucja, czy dobra, ale nieefektywna z powodu działań politycznych? Czy Józef Piłsudski mógł skutecznie działać w ramach konstytucji marcowej? Debatować będą: Prof. Lech Garlicki, Prof. Krzysztof Kawalec, Prof. Grzegorz Nowik, Prof. Janusz Odziemkowski i Prof. Włodzimierz Suleja (prowadzący debatę).

17 marca 2021 roku o godz. 18:00 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Biurem Programu „Niepodległa” zapraszają na profilu YouTube Muzeum. Spotkanie odbędzie się online i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, choć nie będzie możliwości uczestnictwa osobistego. Nie obowiązują bilety, ani rejestracja.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

baner wydarzenia