Kontrast
Wielkość czcionki

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

03 - 05.10.2018 HOTEL OSSA Congress & SPA **** Ossa k. Rawy Mazowieckiej
Dodaj do kalendarza
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
Płatność: 1900

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej na Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się w październiku 2018 roku.

Tematyka konferencji wiąże się z obchodami 100 lecia Święta Niepodległości. Będziemy mówili o bezpieczeństwie narodowym jako ogóle warunków i instytucji chroniących suwerenność państwa, życie i zdrowie obywateli oraz mienie i majątek narodowy. Podczas obrad będziemy dyskutowali o najważniejszych wartościach i potrzebach społeczeństwa, poczuciu bezpieczeństwa, priorytetowych celach działalności państwa gwarantujących jego rozwój i zapewniających realizację potrzeb i interesów społeczeństwa i zapobieganiu zagrożeniom, które w znaczący sposób ograniczają funkcjonowanie państwa lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie, w tym wolność i niepodległość.

Planujemy dotrzeć do wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego, zapewniają ochronę narodu i terytorium państwa przed atakiem nieprzyjaciela, gwarantują stabilny i harmonijny rozwój państwa oraz realizację jego strategicznych interesów politycznych i ekonomicznych. Zastanowimy się co jest  kluczem do zachowania bezpieczeństwa Polski i jej obywateli w dobie nowoczesnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa i ataków na sieci i systemy informatyczne oraz jak chronić się i bronić przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.

Tematyka konferencji obejmie:

 1. Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski (ogniska napięć i konflikty zbrojne, wpływ na stan bezpieczeństwa relacji Rosji i USA, współpraca euroatlantycka)
 2. Bezpieczna Polska w stabilnej i bezpiecznej Europie (konflikty wewnątrz Unii: populizm, izolacjonizm (Brexit – inne exity) i ich następstwa; zewnętrzne zagrożenia granic Unii i Europy (uchodźcy, emigranci itp.); Unia i NATO gwarantem pokoju, naszego bytu narodowego i dalszego rozwoju)
 3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
 4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 8. Nowoczesne techniki i technologie ukierunkowane na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
 9. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, wsparcie osób poszkodowanych i ratowników.
 10. Ustawa antyterrorystyczna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.
 11. Uwagi do sporządzania planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 12. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 13. Cyberprzestrzeń – równoprawna sfera działań wojennych NATO – trwająca wojna światowa.
 14. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
 15. Internet rzeczy a Smart City, zwiększamy bezpieczeństwo, a czy nie ograniczamy naszych praw?
 16. Jak się ma rozwój cywilizacyjny (Przemysł 4.0) do zagrożeń bezpieczeństwa?
 17. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
 18. Debata ekspertów nt.: „Dokąd zmierzasz Europo i Polsko”? Aktualne wyzwania i zagrożenia.
Gazeta i laptop

Miejsce wydarzenia

HOTEL OSSA Congress & SPA **** Ossa k. Rawy Mazowieckiej