Kontrast
Wielkość czcionki

Konferencja „Mikołaj Nieczaj – bohater nieoczywisty”

17 - 19.03.2023 Dom Kultury, Okrzei, Krasnystaw, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
Organizator: Krasnostawski Dom Kultury
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 12.00-15.00, 10.30-13.00

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza 17 marca 2023 o godz. 12:00 do sali konferencyjnej na okolicznościową konferencję pn. „Mikołaj Nieczaj – bohater nieoczywisty”.

W styczniu 2023 r. minęła 160-ta rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Obfitowało ono w momenty pełne tragizmu, posiadało też wielkich przywódców, którzy wiedli do walki rzesze powstańców. Nieco w ich cieniu byli dowódcy mniejszych oddziałów, wśród których znalazł się Mikołaj Nieczaj. Celem konferencji jest przypomnienie tej postaci i wskazanie jej związków z Krasnymstawem.

Podczas konferencji będzie można usłyszeć dwa referaty. W pierwszym z nich pt. „Przebieg powstania styczniowego na terenie powiatu krasnostawskiego” prof. dr hab. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) zaprezentuje oddziały powstańcze wraz z dowódcami oraz najważniejsze potyczki i bitwy stoczone w regionie. Tło dla działań zbrojnych na terenie powiatu stanowić będą wydarzenia rozgrywające się na Lubelszczyźnie. Drugie wystąpienie pt. „Mikołaj Nieczaj (Neczaj) – dowódca oddziału powstańczego”, które wygłosi prof. dr hab. Jacek Kulbaka (Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), naświetli sylwetkę lekarza, z pochodzenia Ukraińca, który zebrał oddział liczący ok. 400 powstańców i walczył z Rosjanami na terenach pomiędzy Wieprzem, a Bugiem. Pojmany, został skazany wyrokiem sądu wojennego na karę śmierci i stracony w Krasnymstawie 19 marca 1863 roku.

Prelegentami będą :

  • Mariusz Korzeniowski – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny, historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badacz dziejów Polaków w Rosji w drugiej połowie XIX stulecia oraz w pierwszych dwóch dekadach XX wieku.
  • Jacek Kulbaka – profesor Akademia Pedagogiki Specjalnej, historyk, historyk szkolnictwa specjalnego, wykładowca APS w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii szkolnictwa specjalnego na ziemiach polskich (XIX–XX wiek), prawa oświatowego i historii Lubelszczyzny (XIX-XX wiek). Należy do Towarzystwa Historii Edukacji oraz pełni funkcję kustosza uczelnianego Muzeum Marii Grzegorzewskiej APS.

Partnerami w organizacji wydarzenia są: Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Konferencję dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk. Patronat medialny sprawują: Nowy Tydzień, Super Tydzień oraz Radio Bon Ton.

Konferencja „Mikołaj Nieczaj - bohater nieoczywisty” - plakat wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury, Okrzei, Krasnystaw, Polska

Szczegóły lokalizacji

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

Adres

Dom Kultury, Okrzei, Krasnystaw, Polska