Kontrast
Wielkość czcionki

Lekcja tematyczna i warsztaty dla młodzieży w Regucie – „Powstanie Styczniowe na Mazowszu Leśnym”

19 - 20.09.2023
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • ogólnopolskie
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

W dniach 19 oraz 20 września 2023 roku odbędzie się żywa lekcja historii połączona z wykładem dotyczącym okresu Powstania Styczniowego 1863-1864 i jego wpływu na dalsze losy Kraju.

Wykład skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Regucie. Uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy. Podczas wydarzenia prowadzący przy użyciu rekwizytów (broń, umundurowanie itp.) w przystępny dla dzieci sposób przekaże najistotniejsze informacje dotyczące tematu. Przekazywana wiedza skoncentrowana będzie szczególnie na działaniach, które miały miejsce na terenie gminy Celestynów oraz powiatu otwockiego. Podczas wykładu omówione będzie życie codzienne w powstańczym obozie, bitwy i potyczki powstańców. Lokalnie przez historyków obszar ten nazywany jest Leśnym Mazowszem. W programie przewidziany jest również czas na dyskusję uczniów z historykami.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Flaga biało - czerwona