Kontrast
Wielkość czcionki

Prelekcja prof. dr hab. Lidii Michalskiej-Brachy pt. Lwów na straży pamięci o powstaniu styczniowym (do 1939 roku)

2023.03.23 Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
  • rekonstrukcje/inscenizacje
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 11.00-13.00

Serdecznie zapraszamy na prelekcję prof. dr hab. Lidii Michalskiej-Brachy pt. „Lwów na straży pamięci o powstaniu styczniowym (do 1939 roku)”.

Galicja w dobie autonomicznej oraz Lwów spełniały rolę szczególną w procesie kształtowania się pamięci o postaniu styczniowym. Świadczyły o tym kolejne obchody rocznic niepodległościowego zrywu, organizowane we Lwowie na szerszą skalę już od 1888 r., z największymi uroczystościami w 1913 r. i 1933 r. We Lwowie powstawały inicjatywy historycznych debat o powstaniu styczniowym, muzealnych wystaw poświęconych tej tematyce, ze słynną Wystawą 1863 Roku (1913 r.), czy Muzeum Zasłużonych Polek z 1930 r. Swoistymi miejscami powstańczej pamięci stały się lwowskie nekropolie, a przede wszystkim „Górka Powstańców Styczniowych”. Szczególną rolę strażników pamięci o powstaniu styczniowym wypełniali lwowscy weterani 1863 r.

Prelegentka – prof. dr hab. Lidia Michalska-Bracha to historyk i muzealnik, profesor w Instytucie Historii oraz zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendystka Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, członek międzynarodowych grantów, autorka ponad 150 publikacji. Kierunki jej badań to: historiografia XIX–XX wieku, powstanie styczniowe – pamięć-historiografia-losy uczestników, historia kobiet w XIX i XX wieku, muzealnictwo i dzieje Galicji.

Prelekcja odbędzie się z udziałem Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Strojów Historycznych „Damy i Huzary” w ramach projektu „Pamięć o przeszłości. Powstanie styczniowe 1863–1864 w pamięci lokalnej Przemyśla. Zapraszamy!

Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych „Damy i Huzary

Miejsce wydarzenia

Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl, Polska

Szczegóły lokalizacji

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. J. Słowackiego 21

Adres

Przemyśl, Polska