Kontrast
Wielkość czcionki

Spacer online KAMIENIE GRANICZNE BRZEZIA

29.09 - 11.11.2020 Brzezie, Racibórz, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
Organizator: Raciborskie Centrum Kultury
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Raciborskie Centrum Kultury realizuje projekt „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Kamienie graniczne Brzezia”. Pomysł zrodził się wśród mieszkańców Brzezia, które od 1922 roku znajdowało się po polskiej stronie granicy z Niemcami, a do 1975 roku stanowiło samodzielną miejscowość. Inspiracją były zgromadzone przez mieszkańców pamiątki powstańcze i wojenne oraz artykuły w kwartalniku Brzeski Parafianin. Projekt ma na celu rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu, nawiązaniu bliskich więzi ze środowiskiem i rozbudzenie poczucia przynależności
do środowiska lokalnego.

Prezentujemy spacer pt. KAMIENIE GRANICZNE BRZEZIA z etiudami teatralnymi w 5 ważnych dla historii Brzezia punktach. O tych miejscach opowiada Ireneusz Burek.
Zdjęcia i montaż: Adrian Szczypiński

Wyczekujcie jeszcze 5 wywiadów online przeprowadzonych z potomkami bohaterów z zaznaczeniem postaci, znanych z walki o polskość w ostatnim 100-leciu brzeskiej historii.
11 listopada 2020 roku zapraszamy do RCK RDK przy ulicy Chopina 21 na spektakl oraz wystawę zdjęć.

Partnerem w realizacji programu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Brzeziu. Zapraszamy do odkrywania z nami wielkiej historii „małej ojczyzny”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W kadrze siedzący na schodach od góry dwaj mężczyźni, kolejno 2 kobiety i 2 kobiety na najniższym stopniu.

Miejsce wydarzenia

Brzezie, Racibórz, Polska

Adres

Brzezie, Racibórz, Polska