Kontrast
Wielkość czcionki

Warsztaty dla harcerzy – opracowanie gry terenowej

01.08 - 31.08.2018 Bondyrz, Polska
Dodaj do kalendarza
  • aktywnie
  • dla dzieci
  • warsztaty
Organizator: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: 8.00 - 16.00

Już w sierpniu ruszają warsztaty, których celem jest opracowanie scenariusza gry terenowej dla tras historycznych utworzonych w ramach projektu „Zamojskie drogi do Niepodległości”. Przed wyzwaniem stanęła 20-osobowa grupę harcerzy z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” w Suścu.

Gra terenowa stanowić będzie element przyszłej aplikacji mobilnej. Opracowanie scenariusza gry terenowej będzie realizowane w terenie, podczas pięciu warsztatów wyjazdowych (po jednym dla każdej trasy). Wstępnie przyjmujemy, iż gra będzie składała się z 3 etapów:

  • Etap I – teksty zawierać będzie częściowe informacje historyczne, które będą wymagały uzupełnienia o wiadomości dostępne w
    zasobach internetowych (np. na stronie Związku).
  • Etap II – gra w której uczestnicy otrzymują do wykonania określone zadania np. przepisanie napisu z pomnika, odnalezienie miejsca pobytu danej postaci historycznej, zrobienie zdjęcie określonego obiektu itp.
  • Etap III – quiz, który będzie etapem sprawdzającym, odnoszącym się do informacji z poprzednich dwóch etapów. Do każdego z pytań będą podane trzy odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa, a zadaniem uczestników gry będzie właśnie zaznaczenie tej właściwej.

W warsztatach terenowych weźmie udział 20 osobowa grupa harcerzy wraz z opiekunami. O przebiegu warsztatów będziemy informować na bieżąco.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

mapa w dłoniach

Miejsce wydarzenia

Bondyrz, Polska

Adres

Bondyrz, Polska