Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986”

30.12 - 30.09.2021 Złota, 20-400 Lublin, Polska
Dodaj do kalendarza
Organizator: Muzeum Józefa Czechowicza
Płatność: Bilet wstępu

Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986

Wystawa zorganizowana w setną rocznicę urodzin poetki

Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-112  Lublin

30 grudnia 2020 roku – 30 września 2021 roku

Wystawa przypomina sylwetkę i dorobek twórczy Anny Kamieńskiej – poetki, pisarki, tłumaczki, eseistki, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Tłumaczyła ludową twórczość słowiańską: rosyjską, bułgarską, słowacką, chorwacką i czeską. Jest również autorką przekładów z literatury pięknej: rosyjskiej, czeskiej, bułgarskiej, włoskiej; ponadto tłumaczyła z języka łacińskiego i hebrajskiego.

Ekspozycja pozwala prześledzić drogę artystyczną autorki Notatnika, wszystkie etapy rozwoju jej osobowości pisarskiej. Najwięcej miejsca poświęcono twórczości poetyckiej autorki Herodów, zwracając uwagę na przemiany, jakie na przestrzeni lat zachodziły w tej poezji, a także na szczególny wymiar  głosu poetyckiego Anny Kamieńskiej, który  wyraźnie naznaczony jest jej osobistym doświadczeniem; autorka wielokrotnie wypowiadała opinie o wartości osobistego przeżycia jako źródle wszelkiej poezji. Mamy nadzieję, że projektowana wystawa nie tylko przybliży sylwetkę poetki, ale może też ułatwić odczytanie jej twórczości,  w której bardzo często pojawiają się wątki autobiograficzne.

W tytuł wystawy wpisana jest nasza nadzieja na powrót autorki o ustalonej już pozycji w historii literatury polskiej, ale obecnie nieco zapomnianej. Warto podkreślić, że powrót to kategoria niezwykle ważna zarówno w życiu, jak też w twórczości i świadomości poetki, która w 1981 roku w audycji radiowej Marii Brzezińskiej Powrót do źródeł stwierdziła: Zastanawiam się niekiedy, czym jest poezja. Jest bardzo wiele definicji, ale wszystkie one wydają się albo zbyt ciasne, albo kompromitują się z czasem. I tak myślę teraz, że można by określić poezję jako sprawę powrotu. Poezja jest powracaniem do swojego źródła, do przeżyć pierwszych, do siebie samej czystej, nieskażonej, do trudnej prostoty i prawdy.

 Na ekspozycji zostały zaprezentowane fotografie, dokumenty, listy, rękopisy utworów, bruliony poetyckie, pamiątki rodzinne. Większość materiałów pochodzi z bogatej spuścizny literackiej Anny Kamieńskiej, zdeponowanej w Muzeum Józefa Czechowicza. Ponadto na wystawie zamieszczono materiały ze zbiorów rodziny poetki, a także z Archiwum Julii Hartwig/Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Archiwum Uniwersyteckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

fragment wystawy - na ścianie zdjęcia, plansze i element ozdobny z cytatem, poniżej stoi witrynka z eksponatami

Fragment wystawy "Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986". Zdjęcie dzięki uprzejmości Muzeum Józefa Czechowicza.

Miejsce wydarzenia

Złota, 20-400 Lublin, Polska

Szczegóły lokalizacji

Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-112 Lublin