Kontrast
Wielkość czcionki

Wywiady on-line z cyklu Cieszyńskie drogi do Niepodległej

13.11.2020 - 31.12.2021 Cieszyn, Polska
Dodaj do kalendarza
  • bezpłatnie
Organizator: Fundacja Volens, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie
Płatność: Wydarzenie bezpłatne

Jaka była droga Śląska Cieszyńskiego do Polski? Z pewnością wyboista, a przez to ciekawa… Tym bardziej więc zapraszamy do spotkania z historią Małej i Dużej Ojczyzny w stulecie ich złączenia.

Skąd w połowie XIX wieku na Śląsku, pod Cieszynem i Bielskiem, wzięły się polskie elity, skoro Polski nie było na tych terenach od blisko sześciu wieków? Czym przed wiekiem przejawiał się patriotyzm Ślązaków? Czym była dla nich polskość? Skąd w polskich formacjach wojskowych wzięło się kilka tysięcy cieszyńskich ochotników, którzy wyruszyli do walki o niepodległość Polski w latach 1914-1920? Jaka była rola Ślązaków w powstaniu państwa polskiego na kresach wschodnich, a jaka na tzw. kresach zachodnich?

Wielu z nas te pytania nurtują już od dłuższego czasu, stąd w gronie lokalnych badaczy postanowiliśmy poszukać na nie odpowiedzi, by móc się nimi następnie podzielić. Zapraszamy do obejrzenia niezwykłych wywiadów historycznych, przygotowanych w 100-lecie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski.

W związku z tą rocznicą Fundacja Volens wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie stworzyły koncepcje nowatorskich historycznych programów edukacyjnych, pod nazwą: „Generacja pamięci”. Ich celem jest popularyzacja cieszyńskich wątków historii narodowej oraz zaszczepienie wśród młodzieży przywiązania do dziedzictwa Małej i Dużej Ojczyzny. Dzięki wsparciu Programu Wieloletniego „Niepodległa” zyskano szansę by poprzez różnorodne aktywności, tj. prace naukowe oraz działania popularyzatorskie (w tym twórcze), podjąć próbę budowy świadomości historycznej wśród społeczności regionu.

W ramach projektów zatytułowanych powstały nie tylko filmowe materiały edukacyjne z udziałem cenionych historyków-regionalistów, ale m.in. artykuły, zestawienia biograficzne, które mogą służyć lokalnej społeczności na lata, przybliżając pamięć o zapomnianych bohaterach naszej Małej Ojczyzny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://generacjapamieci.blogspot.com/.

Prezentujemy wywiady eksperckie zrealizowane w ramach cyklu, pt. Cieszyńskie drogi do Niepodległej*:
„Narodziny polskich elit na Śląsku Cieszyńskim” / dr Michael Morys-Twarowski
„Cieszyńska specjalność – Praca organiczna” / dr Michael Morys-Twarowski
„Konflikt czechosłowacko-polski roku 1919. Nowe spojrzenie” / Daniel Korbel,
„Militarne aspekty wojny czechosłowacko-polskiej” / Daniel Korbel.
„Na rozdrożu. Walka plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim” / dr Grzegorz Wnętrzak,
„Śląsk Cieszyński 1920. Nowy rozdział” / dr Grzegorz Gąsior
„Na ratunek Ojczyźnie. Cieszyniacy w walkach na wschodzie (w latach 1919-1920)” / Stefan Król,
kolejne z udziałem: prof. Radosława Zenderowskiego i prof. Miłosza Skrzypka, będące w przygotowaniu, ukażą się na kanale YT, pt. CieszynLove już 20/11/2020,
a także wykład**:
„Cieszyniacy na froncie pod Lwowem w 1919 roku” / Stefan Król

Partnerami cyklu edukacyjnego Generacja Pamięci są: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Gmina Skoczów, Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie, Urząd Miasta Cieszyna, Zamek Cieszyn, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Ponadto nasze działania wsparli: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Patroni medialni: „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, OX.pl – Portal Śląska Cieszyńskiego, Radio Bielsko, ViFi.pl, „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej”.

* Materiały powstały w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

** Materiał powstał w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920”.

Narodziny Polski na Śląsku Cieszyńskim na przełomie 31 X i 1 XI 1918 roku. Fragment obrazu Jana Wałacha, ukazujący przewrót wojskowy zorganizowany przez grupkę ok. 30 polskich oficerów w Cieszynie. W wyniku bezkrwawego powstania, któremu przewodzili, opanowano wszystkie strategiczne obiekty cywilne i wojskowe w mieście, zmuszając austriackie władze cywilne i wojskowe (na obrazie dowódca austriackiego garnizonu płk. Gernt otoczony przez polskich żołnierzy) do podporządkowania się Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. W ten sposób po ponad 600 latach ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego powróciły do polskiej Macierzy. Copyright © Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Miejsce wydarzenia

Cieszyn, Polska