Kontrast
Wielkość czcionki

ZAWSZE WIERNI – Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy – VI edycja zdalna

01 - 19.03.2021 Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej W Ropczycach, Mickiewicza, Ropczyce, Polska
Dodaj do kalendarza
  • aktywnie
  • bezpłatnie
Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach
Płatność: Wydarzenie bezpłatne
W godzinach: Ogłoszenie wyników finału nastąpi 19 marca 2021 r. najpóźniej o godz. 18.00 na stronie PCEK w Ropczycach.

ZAWSZE WIERNI
Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy
VI EDYCJA – zdalna

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp. zapraszają do udziału w VI edycji – zdalnej – Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ten konkurs recytatorski stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. To też szansa dla młodych do rozwijania i prezentowania artystycznych uzdolnień.

Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowań literaturą oraz historią najnowszą Polski i jej bohaterami.
2. Budzenie poczucia tożsamości narodowej.
3. Upowszechnianie kultury słowa.
4. Sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi.

W związku z nową sytuacją ogłaszamy wersję zdalną i zapraszamy od udziału wszystkich młodych, którzy lubią recytować i dobrze czują się przed kamerą. Zamiast stawać przed publicznością, staną przed kamerą. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu utworu (wiersza lub fragmentu prozy) i nagranie jego recytacji.

Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 1918 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „zawsze wierni”, wpisują się w 100-lecie odzyskania niepodległości i 70. rocznicę śmierci członków IV Zarządu WiN oraz rozwijają rozumienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, honor, bohater, wierność wartościom, wierność zasadom, niepodległość, wolność.

Konkurs przeprowadzany jest w 3 etapach:
a) szkolnym – szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie;
b) powiatowym – eliminacje przeprowadza organizator eliminacji powiatowych;
c) wojewódzkim – finał konkursu przeprowadza organizator główny.

Najważniejsze terminy:
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych szkoły przesyłają kompletne zgłoszenia, czyli:
• plik video w formacie MP4 z nagraną recytacją,
• wypełnioną czytelnie i kompletnie Kartę zgłoszenia, czyli Załącznik nr 1 do Regulaminu (może być skan lub zdjęcia) organizatorowi eliminacji powiatowych w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 r.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Organizatora eliminacji powiatowych w terminie 8-12 marca 2021 r. wyłącznie z udziałem Jury i bez publiczności. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie organizatora eliminacji powiatowych najpóźniej 12 marca 2021 r.

Po zakończeniu eliminacji powiatowych Organizatorzy przesyłają kompletne zgłoszenia do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. Przesłuchania finałowe odbędą się w siedzibie PCEK w Ropczycach w terminie 15-19 marca 2021 r. wyłącznie z udziałem Jury i bez publiczności. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie PCEK najpóźniej 19 marca 2021 r.

W VI (zdalnej) edycji WTPiP ZAWSZE WIERNI biorą udział następujące powiaty:

  • Mielecki – Organizator eliminacji powiatowych – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
  • Ropczycko-sędziszowski – Organizator eliminacji powiatowych – Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach
  • Rzeszowski – Organizator eliminacji powiatowych – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
  • Sanocki – Organizator eliminacji powiatowych – Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku
  • Strzyżowski – Organizator eliminacji powiatowych – Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Szczegóły na: www.pcek-ropczyce.pl.

plakat wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej W Ropczycach, Mickiewicza, Ropczyce, Polska

Szczegóły lokalizacji

ONLINE: www.pcek.ropczyce.pl

Adres

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej W Ropczycach, Mickiewicza, Ropczyce, Polska