Kontrast
Wielkość czcionki

100 lat temu na Górnym Śląsku

Sto lat temu, informacje o istotnych wydarzeniach rozpowszechniano za pomocą prasy. Dziś można dzięki niej poznawać ówczesne życie i nastroje społeczne. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, z okazji 100-lecia niepodległości Polski, chce przypomnieć klimat tamtych lat w ramach projektu „100 lat temu na Górnym Śląsku”.

Tytułowa strona gazety "Górnoślązak"

Strona tytułowa pisma Górnoślązak z 21 czerwca 1922
Źródło: www.sbc.org.pl

Projekt ten został zainicjowany już styczniu 2017. W siedzibie Towarzystwa, w Wodzisławiu Śląskim, zaprezentowany został plakat okolicznościowy nawiązujący do powstań i herbów okolicznych miast z czasów powstania pierwszego powiatu wodzisławskiego.  Dodatkowo co miesiąc na profilu „Herolda Wodzisławskiego” na Facebooku publikowane są wycinki z dawnych gazet, jak „Górnoślązak” czy „Nowiny Raciborskie”, w dedykowanym albumie. Będą one także drukowane w papierowej wersji „Herolda Wodzisławskiego” od numeru kwietniowego (dostępny w galerii „Art Wladislavia”). Ich treść dotyka głównie życia codziennego w realiach wojenno-powstańczych, na przykład wyroków kryminalnych, reglamentacji żywności, zmiany czasu na letni, czy wieców robotniczych.

Włączenie Śląska w granice II Rzeczpospolitej stało się możliwe głównie ze względu na postawy patriotyczne ówczesnych Polaków-Górnoślązaków i trzy powstania śląskie (1919, 1920, 1921). Ostatecznie w 1922 roku międzynarodowe porozumienia zmieniły granice na korzyść Polski, dlatego też koniec projektu zaplanowano na rok 2022.

Przez najbliższe lata wodzisławianie będą mogli lepiej poznać klimat sprzed 100 lat i losy swojej małej ojczyzny. Każdy z nas dzięki temu będzie mógł lepiej poznać codzienne troski ludzi, których bohaterstwo wpłynęło na zmiany na mapach świata.