Kontrast
Wielkość czcionki

Cztery konkursy na projekty lokalne - "Pionierzy Polskiej Niepodległości"

„Pionierzy Polskiej Niepodległości” to inicjatywa Instytutu Pileckiego, która ma przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W jej ramach ogłoszono cztery konkursy na projekty do realizacji w kategoriach: „Sport”, „Edukacja i wychowanie”, „Nauka i modernizacja” oraz „Kultura i sztuka”. Zgłoszenia trwają do 7 lutego 2019.

baner wydarzenia będący złożeniem 4 innych banerow

W konkursach mogą wziąć udział: samorządowe instytucje kultury, uczelnie, szkoły, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Wnioski należy składać przez system elektroniczny Witkac. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych po 3 laureatów, którzy otrzymają po 20 tys. zł na swoje działania. Projekty będą realizowane od marca do października 2019.

Proponowane inicjatywy powinny odkrywać przed odbiorcami lokalne historie i fenomeny związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a także zmagania Polaków z wyzwaniami budowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Organizatorom zależy, by lokalne społeczności integrowały się wokół realizowanych projektów, a także by aktywnie współtworzyły wydarzenia.

Konkurs „Sport”

baner ze sportowcem, zarysem boiska i hasłem konkursu

Do konkursu „Sport” mogą być zgłaszane projekty dotyczące lokalnych inicjatyw sportowych i  lokalnych postaci związanych z rozwojem polskiego sportu w okresie odzyskiwania niepodległości i II Rzeczpospolitej oraz zaangażowania ludzi sportu w działalność patriotyczną i społeczną.

Zarówno w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, jak i w odrodzonym państwie, sport był przestrzenią do manifestowania patriotyzmu i budowy tożsamości narodowej. Towarzystwa i kluby były pierwszym miejscem kształtowania się postaw obywatelskich i elementem walki o polskość danego obszaru. W wielu miejscowościach członkowie klubów czynnie włączali się najpierw w walkę o odzyskanie niepodległości, a potem w jej umacnianie.

Po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika w systemie Witkac, wnioski w konkursie „Sport” można składać za pomocą formularza.

Konkurs „Edukacja i Wychowanie”

baner z 2 instruktorkami, hula-hop i hasłem konkursu

Do konkursu „Edukacja i wychowanie” mogą być zgłaszane projekty, które przybliżą historię lokalnych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych. Mogą też dotyczyć lokalnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną i społeczną, związanych z rozwojem edukacji i wychowania w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.

Celem konkursu jest przypomnienie i popularyzacja wiedzy o zapomnianych wychowawcach, nauczycielach, dyrektorach placówek edukacyjnych, instruktorach harcerskich i skautowych oraz o inicjatywach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą podejmowanych zarówno przed, jak i po 1918 roku.

Po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika w systemie Witkac, wnioski w konkursie „Edukacja i wychowanie” można składać za pomocą formularza.

Konkurs „Nauka i Modernizacja”

baner ze radiofonistką, różnymi symbolami i hasłem konkursu

Do konkursu „Nauka i modernizacja” mogą być zgłaszane projekty, które przybliżą historię lokalnych inicjatyw związanych z nauką i modernizacją, jak i lokalnych postaci z nimi związanych. Mogą dotyczyć także zaangażowania ludzi nauki i przedsiębiorców w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.

Wielu lokalnych przedsiębiorców i ludzi nauki działało na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego przyszłej odrodzonej Polski zarówno przed, jak i po 1918 roku. Budując polski kapitał, stawiając fabryki, finansując rozwój kolei i infrastruktury, przygotowywali materialną bazę dla  Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości, potrzeba rozwoju nauki i modernizacji stała się jeszcze bardziej paląca. Zniszczone wsie i miasta, bieda spowodowana I wojną światową, konieczność scalenia kraju podzielonego zaborami, zapóźnienia cywilizacyjne – to wszystko powodowało, że Polska potrzebowała modernizacji i rozwoju.

Po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika w systemie Witkac, wnioski w konkursie „Nauka i modernizacja” można składać za pomocą formularza.

Konkurs „Kultura i Sztuka”

baner ze filmowcem, rysowanymi ptakami i hasłem konkursu

Do konkursu „Kultura i sztuka” mogą być zgłaszane projekty dotyczące historii lokalnych inicjatyw i postaci związanych ze sztuką i działalnością kulturalną. Mogą także dotyczyć zaangażowania ludzi kultury i sztuki w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.

Odrodzenie Polski w 1918 roku stało się możliwe nie tylko dzięki działaniom politycznym czy wojskowym, ale również dzięki pracy ludzi kultury i sztuki. Wielokrotnie to właśnie kultura i sztuka pozwoliły zachować tożsamość narodową. W tym obszarze jednak dopiero odzyskanie własnego państwa dało swobodną przestrzeń do rozwoju.

Po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika w systemie Witkac, wnioski w konkursie „Kultura i sztuka” można składać za pomocą formularza.

***

Więcej informacji dotyczących konkursów, regulaminy i wyznaczone osoby kontaktowe można znaleźć na stronie Instytutu Pileckiego.