Kontrast
Wielkość czcionki

„Historie Małych Ojczyzn” - cykl warsztatów filmowych

„Historie Małych Ojczyzn” to warsztaty historyczno – filmowe, które Studio Miniatur Filmowych realizuje w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsza edycja trwa w Elblągu, a kolejne nadchodzą!

Warsztaty „Historie małych ojczyzn” są przypomnieniem wydarzeń związanych z drogą do niepodległości wielu regionów kraju – województwa podkarpackiego, podlaskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego czy śląskiego. Projekt zakłada organizację warsztatów historyczno-filmowych w 8 placówkach edukacyjnych i społecznych, w szkołach podstawowych, w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Kultury oraz w Domach Dziecka. Dzieci i młodzież szkolna wraz ze swoimi nauczycielami czy opiekunami historii wyruszą na tematyczne szlaki historyczne swoich okolic i zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami regionalnymi powiązanymi z niepodległością. Następnie pod okiem znanych twórców filmowych zrealizują na podstawie inspiracji i wiedzy z terenu oraz na podstawie stworzonych przez siebie scenariuszy i rysunków własne filmy – animowane i dokumentalne – na temat wydarzeń związanych z ich „małymi ojczyznami”.

plakat z konturem polski, misiem z lornetką i flagą, tytułem projektu, miejscami warsztatów i na dole logo instytucji zaangażowanych

Warsztaty obejmują także pracę z dźwiękiem – podczas prac nad filmami dzieciom i twórcom będą towarzyszyły przesłuchania znanych pieśni patriotycznych (m.in. „Przybyli ułani”, „Pierwsza kadrowa”, „My pierwsza brygada”). Dzieci pod opieką nauczycieli muzyki i specjalistów z zakresu filmu wybiorą utwory muzyczne, które będą podkładane pod ich filmy, a także poznają tajniki realizacji dźwięku i postprodukcji filmowej. W trakcie warsztatów organizowany będzie także konkurs na plakat z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na specjalnych wystawach w poszczególnych placówkach lub opublikowane w lokalnych czasopismach.

Celem warsztaów jest zainteresowanie dzieci historią w sposób odmienny i ciekawszy od utartych wzorów, poprzez łączenie różnych technik – muzyki, plastyki, filmu, aktywności na świeżym powietrzu oraz wiedzy historycznej. Projekt ma skłonić do edukacyjnego i radosnego, ale także wspólnego, rodzinnego świętowania odzyskania niepodległości.

Na zakończenie poszczególnych edycji zorganizowane zostaną okolicznościowe uroczystości z udziałem młodzieży, ich rodziców oraz społeczności lokalnej i lokalnych władz. Podczas tych wydarzeń publiczność zobaczy premiery filmów zrealizowanych przez dzieci oraz koncerty pieśni patriotycznych, recytacje poetyckie oraz inne wydarzenia artystyczne. Zrealizowane filmy będą tym samym impulsem do wymiany wiedzy wśród polskiej młodzieży na temat dróg i sposobu odzyskania niepodległości przez różne regiony naszego kraju. Regionalne premiery filmów warsztatowych w każdej z wybranych miejscowości staną się wydarzeniem artystycznym i doskonałym pretekstem do przypomnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Informacje o wydarzeniu zostaną umieszczona na stronie internetowej Studia Miniatur Filmowych, na stronach placówek biorących udział w zadaniu, a także w mediach lokalnych i społecznościowych. Zrealizowane na warsztatach filmy udostępnione zostaną także na kanale internetowym Youtube Studia Miniatur Filmowych, który ma ponad 30 milionów wyświetleń i cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i ich rodziców w całym kraju.

Pierwsza edycja warsztatów trwa w Elblągu. Kolejne odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Pasymiu, w drugiej połowie sierpnia w Wejherowie, pod koniec września w Sanoku, w październiku zawitają kolejno do Beska, Rajbrotu i Nowego Sącza, by zakończyć podróż w Kętrzynie.