Kontrast
Wielkość czcionki

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. "Koalicje dla Niepodległej"!

Zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach pt. „Koalicje dla Niepodległej”! Wprowadzą one uczestników w tematykę realizacji projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego adresowanych do lokalnych społeczności. Spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich województwach. By wziąć w nich udział wystarczy wypełnić zgłoszenie.

Koalicje dla Niepodległej

Warsztaty są elementem szkoleń przygotowujących do realizacji projektów w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”. Jego celem jest włączenie mieszkańców Polski we wspólne działania dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa, w szczególności upowszechniające wiedzę o odzyskiwaniu niepodległości i odbudowie polskiej państwowości na poziomie lokalnym. Do założeń należy także krzewienie współpracy między różnymi podmiotami – dofinansowanie w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej” będą mogły otrzymać wyłącznie projekty realizowane we współpracy z partnerami.

plakat ze zdjęciem polskich zawodników nad nim logo i tytuł warsztatów, wszystkie nazwy miejscowości, gdzie będą warsztaty, na dole w ramce informacje o zapisach i stronie internetowej

Dwa dni warsztatów

Program warsztatów obejmuje dwa dni. Pierwszy dzień zostanie przeznaczony na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenia wstępnych opisów własnych projektów przez uczestników szkolenia. Drugi dzień będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Zainteresowani mogą wziąć udział w jednym lub w obu dniach szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • poznają definicje i rodzaje partnerstwa
 • otrzymają pakiet inspiracji i dobrych praktyk
 • zaprojektują swoje partnerskie działania animacyjne

Na warsztaty obowiązują zapisy. Aby zgłosić swój udział wystarczy kliknąć w nazwę miejscowości poniżej i wypełnić otwierający się formularz – liczba miejsc jest ograniczona. Terminy, lokalizacje i linki do zapisów będą uzupełniane systematycznie. W przypadku zwolnienia się miejsc na zamkniętych listach zapisów osoby zainteresowane zostaną poinformowane.

Terminy i lokalizacje:

Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC

 • 28-29 maja
 • Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

Kielce

 • 30-31 maja
 • Muzeum Narodowe – Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3

Międzyrzecz

 • 3-4 czerwca
 • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, ul. Podzamcze 2

Łódź

 • 3-4 czerwca
 • Muzeum Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72 (wejście róg Przędzalnianej/Tymienieckiego)

Katowice

 • 4-5 czerwca
 • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 (sala warsztatowa A na poziomie -3 budynku administracyjnego)

Poznań

 • 5-6 czerwca
 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stary Rynek 3

Opole

 • 6-7 czerwca
 • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, ul. Piastowska 17

Lublin

 • 10-11 czerwca
 • Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

Olsztyn

 • 17-18 czerwca
 • Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, „Dom Polski”, ul. Partyzantów 87

Łańcut

 • 18-19 czerwca
 • Muzeum Zamek w Łańcucie – Kasyno Urzędnicze, ul. Kościuszki 2 (wejście od ul. Zamkowej)

Białystok

 • 18-19 czerwca
 • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok

Bydgoszcz

 • 24-25 czerwca
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6

Gdańsk

 • 1-2 lipca
 • Ośrodek Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Tokarska 21/25

Kraków

 • 2-3 lipca
 • Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Piłsudskiego 12

Wrocław

 • 4-5 lipca
 • Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184

 

Szczegółowych informacji o warsztatach udzielamy pod adresem e-mail lub pod numerem telefonu 22 182 26 05.