Kontrast
Wielkość czcionki

Infrastruktura Niepodległości - rekrutacja do projektu popularyzatorsko-badawczego

„Infrastruktura Niepodległości. Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” to projekt popularyzatorsko-badawczy, skupiający się na modernistycznej zabudowie z czasów II Rzeczpospolitej w mniejszych ośrodkach, lokalnej historii i tożsamości. Organizator – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – poszukuje lokalnych kuratorów, organizatorów, działaczy miejskich i innych osób zainteresowanych regionalnym dziedzictwem i zaprasza do udziału w projekcie.

Flagowymi i rozpoznawalnymi architektonicznymi symbolami procesów modernizacyjnych zachodzących w okresie II RP są elementy modernistycznej zabudowy dynamicznie rozwijających się miast takich jak Gdynia, Warszawa czy Katowice. Celem projektu „Infrastruktura Niepodległości. Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych” jest pokazanie, że dziedzictwo mniejszych ośrodków jest równie ważne dla „wielkiej historii”.

Projekt w pierwszej fazie badawczej obejmuje wytypowanie dziesięciu obszarów dawnych powiatów – po jednym z terenu każdego z dziesięciu międzywojennych województw pozostających w obecnych granicach Polski. Ze względu na charakter projektu, wybrany powiat nie będzie ówczesną siedzibą władz administracyjnych województwa – umożliwi to analizę do tej pory słabiej promowanych, a bardzo wartościowych założeń takich jak np. osiedle Dyrekcja w Chełmie czy modernistyczna zabudowa miast Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W kolejnym etapie, w drodze konkursu wyłonionych zostanie dziesięcioro uczestników związanych w miarę możliwości z danym regionem, którzy zostaną zaproszeni na zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty dotyczące promowania wiedzy o lokalnym dziedzictwie, budowy jego atrakcyjnego wizerunku, edukacji, metodach prezentacji i organizacji wolontariatu. Warsztaty będą także wstępem do przygotowywania realizowanych w danych powiatach skromnych i dopasowanych do lokalnych możliwości organizacyjnych przedsięwzięć ekspozycyjnych i edukacyjnych, powiązanych z wybraną formą wolontariatu dla dziedzictwa pod hasłem „Dwudziestolecie w twoim powiecie”. Kuratorzy-Organizatorzy w trakcie drugiej fazy badawczej będą pracować nad rozpoznaniem architektonicznych i infrastrukturalnych śladów procesów modernizacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Obejmie to między innymi identyfikację zrealizowanych w tym czasie projektów typowych takich jak szkoły, dworce czy standardowe obiekty mieszkalne – także wykonane z drewna. Podczas pracy nad lokalnym dziedzictwem wyprodukowana zostanie darmowa mapa – przewodnik po wszystkich lokalizacjach, a także pocztówki ze zdjęciami miejscowej architektury. O wszystkim będzie można na bieżąco przeczytać na specjalnej podstronie projektu w witrynie internetowej NIAiU oraz w mediach społecznościowych.

Projekt zakończy wystawa, która pozwoli zaprezentować zupełnie nieznaną skalę i efekty działań modernizacyjnych w całym kraju. Wystawa pokazywana będzie w wybranych miastach wojewódzkich. 

Organizatorzy poszukują kuratorów-organizatorów lokalnej edycji projektu dla następujących regionów II Rzeczpospolitej Polskiej:

  • powiat nowomazowiecki
  • powiat radomski
  • powiat chrzanowski
  • powiat siedlecki
  • powiat rzeszowski
  • powiat kaliski
  • powiat pucki – powiat morski, z wyłączeniem Gdyni
  • powiat inowrocławski
  • Królewska Huta (Chorzów)
  • powiat włocławski

Więcej o projekcie oraz o tym, jak zgłosić się do udziału można przeczytać na stronie NIAiU. Termin zgłoszeń mija 12 lipca.