Kontrast
Wielkość czcionki

Kongres Niepodległa w Warszawie

11 stycznia 2023 roku w Warszawie startuje Kongres Niepodległa! Wyjątkowe dwudniowe wydarzenie Biura „Niepodległa” podsumuje obchody stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Nie zabraknie merytorycznych dyskusji, analiz i perspektyw na przyszłość. Część obrad będzie można śledzić online na kanale YouTube Niepodległa.

Kongres Niepodległa 11-12 stycznia 2023

Kongres Niepodległa odbędzie się 11–12 stycznia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa (ul. Łazienkowska 3). Podczas obrad uczestnicy i goście podsumują obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, a także spróbują wyznaczyć kierunki działań edukacyjnych i popularyzatorskich włączających Polaków we wspólne świętowanie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Będzie to także okazja do dyskusji o potrzebach i pomysłach na nowoczesną i odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczne ofertę kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców Polski.

Spotkanie w gronie ekspertów ze świata kultury, edukacji oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych pozwoli na skonfrontowanie różnych wizji i propozycji dotyczących promocji Polski i polskiej kultury za granicą. Wśród uczestników debat nie zabraknie osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki kulturalnej i kierunków jej finansowania na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, a także specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją projektów i wydarzeń włączających Polaków we wspólne świętowanie. Do udziału w dyskusjach Biuro „Niepodległa” zaprosiło m.in. przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowców, mecenasów kultury oraz media.

logotyp Kongresu Niepodległa

Podsumowanie Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”

W trakcie kongresu odbędą się sesje plenarne i dyskusje panelowe w ramach czterech ścieżek tematycznych:

  • Ścieżka A: Dziedzictwo i jego rola w budowaniu pamięci historycznej
  • Ścieżka B: Nowoczesna edukacja do uczestnictwa w kulturze
  • Ścieżka C: Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz kultury i dziedzictwa
  • Ścieżka D: Budowa i promocja wizerunku Polski za granicą

Dokładny program Kongresu dostępny jest pod linkiem: Program Kongres Niepodległa. Lista prelegentów dostępna jest w osobnej zakładce na naszej stronie.

Życzymy wielu owocnych dyskusji!