Kontrast
Wielkość czcionki

„Miasto a wojna” - debata online w 100. rocznicę odznaczenia miasta Płocka Krzyżem Walecznych

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na debatę online poświęconą sytuacji miast w kontekście wojny polsko-bolszewickiej. Spotkanie „Miasto a wojna. Płock, Białystok i Lwów w kontekście wojny polsko-bolszewickiej. Debata w 100. rocznicę odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych” odbędzie się 8 kwietnia br. o godz. 18.00 na profilu Facebook oraz kanale YouTube Niepodległa.

Miasto a wojna – Płock, Lwów i Białystok

100. rocznica odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych przypada 10 kwietnia 2021 roku. Odznaczenie nadane przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego uhonorowało czyny męstwa i odwagi wykazane w boju w sierpniu 1920 roku. Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na rozmowę o miastach, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, jaką była wojna polsko-bolszewicka.

Prelegenci podejdą do tematu nie od strony działań militarnych, lecz przez pryzmat życia i postaw mieszkańców, sylwetek lokalnych bohaterów i bohaterek, decyzji władz lokalnych i zachowań ludzi, którzy stanęli przed koniecznością obrony miasta i własnego dobytku przed najeźdźcą. Trzej historycy opowiedzą o trzech miastach, które zmierzyły się z bolszewikami: Płocku, Lwowie i Białymstoku. Ośrodki z Mazowsza, Kresów i Podlasia pozwolą dokonać porównań, ale i poszukać powiązań i podobieństw mimo odległości.

kafelek wydarzenia

Historycy debatują online

Podczas debaty pt. „Miasto a wojna. Płock, Białystok i Lwów w kontekście wojny polsko-bolszewickiej. Debata w 100. rocznicę odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych” przy stoliku w pawilonie kulturalnym „Niepodległa. Miejsce Spotkań” w Łazienkach Królewskich zasiądą wirtualnie: prof. Małgorzata Dajnowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Grzegorz Gołębiewski ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią. Debatę będzie można obejrzeć 8 kwietnia br. o godz. 18.00 na profilu Facebook oraz kanale YouTube Niepodległa.

Małgorzata Dajnowicz

zdjęcie kobiety siedzącej na scenie z mikrofonem

Małgorzata Dajnowicz, prof. dr hab., pracuje na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Jest kierownikiem Katedry Historii Kultury i autorką kilku monografii naukowych i ponad 150 artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii XIX i XX wieku, historii kobiet, dziejów elit ze szczególnym uwzględnieniem elit Narodowej Demokracji. Została laureatką wielu stypendiów naukowych, m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Realizowała granty naukowe – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie, w tym jako kierownik zespołu naukowego w konkursie OPUS 13) i odbywała staże naukowe i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Rosji, Norwegii, Kanadzie). Od 2018 r. pełni funkcję Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków.

Grzegorz Gołębiewski

zdjęcie portretowe mężczyzny

Grzegorz Gołębiewski jest doktorem nauk humanistycznych. W 1996 r. uzyskał doktorat w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Dr Gołębiewski jest płockim historykiem regionalistą, specjalizującym się w historii Płocka i Mazowsza Płockiego w XX wieku, szczególnie okresu międzywojennego. W swoim dorobku naukowym ma kilka pozycji książkowych, ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 50 recenzji. Aktualnie publikuje m.in na łamach „Notatek Płockich”, ale także w „Płockim Roczniku Historyczno – Archiwalnym”, „Naszych Korzeniach” (wydawanych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku). Od 1994 r. był członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, od 2014 r. wiceprezesem TNP, od 2018 r. przewodniczącym Sekcji Historycznej, Komisji Wydawniczej i redaktorem naczelnym kwartalnika „Notatki Płockie”, wydawanych przez TNP. Uhonorowany licznymi medalami i wyróżnieniami jest także nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Płocku oraz wykładowcą w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Tomasz Kuba Kozłowski

zdjęcie elegancko ubranego mężczyzny z mikrofonem

Tomasz Kuba Kozłowski jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie i koordynatorem programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”. Popularyzator wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, autor i współautor wystaw, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek i wieczorów autorskich, projekcji filmowych, pokazów, wykładów dla dorosłych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Autor 157 oryginalnych prezentacji multimedialnych z cyklu „Opowieści z Kresów”, których premierowe pokazy odbywają się od czerwca 2007 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie a także ponad 70 innych prezentacji poświęconych dziedzictwu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, autor i współautor kilkunastu wystaw historycznych.  Od 2011 roku prowadzi profil „Świat Kresów” w Facebooku.

 

Debatę będzie można obejrzeć 8 kwietnia br. o godz. 18.00 na profilu Facebook oraz kanale YouTube Niepodległa. Serdecznie zapraszamy!

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych.

logo z krzyżem walecznych i napisem 1921/2021

rysuneczek zamku i obok nazwa Płock