Kontrast
Wielkość czcionki

„Misja: Wolna Polska” - kampania o polskich prezydentach na uchodźstwie

Sześciu mężów stanu w latach 1939-1990 pełniło rolę Prezydenta RP na uchodźstwie. W 2022 roku dla upamiętnienia ich zasług zostanie otwarte Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz poświęcona im Izbie Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Główne uroczystości zaplanowano 12 listopada 2022. Będą one transmitowane w TVP 1 od godziny 15:00.

Prezydenci RP na Uchodźstwie – Izba Pamięci i Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej

Głównym celem Rządu RP na uchodźstwie było zapewnienie prawno-międzynarodowej ciągłości państwa polskiego. Funkcję Prezydenta RP obejmowało w latach 1939-1990 kolejno sześciu mężczyzn: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski. Symbolicznym upamiętnieniem ich pracy na rzecz niepodległej Polski jest otwarcie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz Izba Pamięci.

infografika o prezydentach rp na uchodzstwie

Grafika ze strony misjawolnapolska.pl.

12 listopada 2022 w Mauzoleum odbędą się uroczystości ponownego pochówku sprowadzonych z Wielkiej Brytanii szczątków prezydentów: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego. Sprowadzone zostaną do Polski z Cmentarza Lotników Polskich w Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii i złożone w specjalnych, marmurowych sarkofagach. Wraz z nimi spocznie również ostatni Prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski z małżonką. Obok grobowców prezydentów przygotowano także dwa sarkofagi, tzw. cenotafy, symbolicznie upamiętniające prezydentów Edwarda Raczyńskiego (pochowanego w rodzinnym majątku w Rogalinie) oraz Kazimierza Sabbata (spoczywa na cmentarzu Gunnersbury w Londynie). Dokładny program uroczystości dostępny jest na stronie misjawolnapolska.pl.

Obok Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie powstała poświęcona im Izba Pamięci. W gablotach przedstawiających postacie kolejnych Prezydentów RP na uchodźstwie będzie można zobaczyć oryginalne fotografie i dokumenty z okresu pełnienia funkcji głowy państwa, a także z okresu ich wcześniejszej działalności. Wśród prezentowanych artefaktów znajdą się m.in. pamiątki związane z ostatnim Prezydentem II RP Ignacym Mościckim, paszport i legitymacja oficera służby zdrowia z 1944 r. Stanisława Ostrowskiego, pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Kazimierza Sabbata oraz ryngraf ofiarowany 4 września 2004 r. Ryszardowi Kaczorowskiemu z okazji 85. rocznicy jego urodzin. W Izbie Pamięci szczególne miejsce zajmie kopia prezydenckiej Chorągwi Rzeczypospolitej, której oryginał powiewał nad Zamkiem Królewskim od 1926 do 1939 roku, a następnie został wywieziony przez Prezydenta Ignacego Mościckiego do Londynu. Na multimedialnym ekranie prezentowany będzie materiał filmowy poświęcony wszystkim Prezydentom RP na uchodźstwie.

Kampania „Misja: Wolna Polska”

W ramach kampanii „Misja: Wolna Polska” powstała także strona internetowa misjawolnapolska.pl, na której można zapoznać się z historią Prezydentów RP na uchodźstwie, poznać fakty z ich życia i czasów urzędowania. Zamieszczono tam materiały edukacyjne w formie tekstów, zdjęć i infografik. Dodatkowo przygotowano działania w prasie, internecie, mediach społecznościowych, radiu oraz pociągach PKP.

plakat z sylwetkami prezydentów

Grafika ze strony misjawolnapolska.pl

Projekt objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa jest realizowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Biurem Programu „Niepodległa”.